Fiskefondet - midlar for året 2021

I samsvar med vedtektene samt retningslinjer for fiskefondet er det i år kr.64 290 som kan brukast primert til konkrete fiskefremjande tiltak elle til tiltak som fremmer rekreasjonstilbod og/eller til friluftsliv.

Fiskefremjande tiltak har 1. prioritet. 

Søknaden skal innehalda prosjektomtale, finansieringsplan, dokumentert – og spesifisert kostnad. 
Lag, organisasjonar eller andre som har planlagd slike tiltak, kan senda søknad om støtte til: Sauda kommune, næring – Pb.44 – 4201 Sauda.

Søknadsfrist 01.05.21.