Fjerning av båter på Tangen

I forbindelse med et prosjekt på Tangen må alle båter som ligger på kommunal tomt nede ved pumpehuset fjernes.

Klikk for stort bildeOversiktsbilde over Tangen fra 2015 Arve Ripland  Vi ber om at de som eier båtene fjerner disse snarest. Det gjelder 9 båter!

Sauda kommune har panteordning på sorteringsanlegget for båter som skal vrakes.

Ta kontakt med Arve Ripland ved spørsmål om saken: 992 60 853