Folkehelseprofil 2020

Kva er status for folkehelsa i Sauda?

Statistikken som blir vist i profilen, er tilpassa årets tema som er sosialt berekraftige lokalsamfunn.

Sosialt berekraftige lokalsamfunn handlar om samfunn prega av tillit, det å høyra til samt tilgang til arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Folkehelseprofil for Sauda kommune (PDF, 2 MB)