For boliger og fritidsboliger som ikke er satt opp med kommunal tømming av kloakk

Sauda kommune ønsker å tilby tømming av kloakk fra septiktanker, tette tanker og renseanlegg, for så mange boliger og hytter som mulig i kommunen.

Vi tror at vi kan tilby både ett rimeligere og bedre alternativ for aktuelle kunder i kommunen. Vi vil tilby tømming av tanker inntil to ganger per år med utgangspunkt i mai og oktober.
Fakturering er i henhold til selvkostprinsippet etter hver tømming. Per dags dato er kostnaden for en ordinær tømming av en 4m3 tank på ca. 1000 kroner.
Fra og med 2020 driftsetter Sauda kommune nytt renseanlegg, og all kloakk og septik må deponeres. Dette vil gi økte utgifter for både de som er påkoblet avløpsnettet og de som har septik (privat og kommunal ordning).

Kravet for at det skal være aktuelt med kommunal tømming er:

  • Tanken må være nærmere enn 50 meter fra kjørbar veg
  • Høydeforskjellen fra tank til kjørbar veg må ikke være mer enn 8 meter
  • Det må være mulig tilkomst tidlig i mai eller tidlig oktober

Vi vil fra sommeren/høsten 2019 samle informasjon om de som er aktuelle, og så ta dette med i anbudet for hele Sauda kommune. Målet vil være å kunne fremlegge ett tilbud til de som melder interesse i løpet av vinteren 2019/2020 med første tømming fra våren 2020.

Dersom du ikke har, men er interessert i en kommunal tømmeordning ønsker vi så mye informasjon om tanken som mulig. Fint om du kan fylle ut det vedlagte skjemaet så presist som mulig.
Ferdig utfylt skjema kan sendes på e-post til Kjell Arne Granberg eller leveres på Kundetorget.

Skjema for utfylling av informasjon om tank (PDF, 208 kB)

Eksempelet nedenfor viser hvilken informasjon vi ønsker:

Kommunal tømming av kloakk
Beskrivelse: Fyll inn:
Eier Ola Nordmann
Adresse eier Saudavegen 123
Telefonnummer kontaktperson 123 45 678
Gnr./Bnr. plassering av tank 12/345
Adresse/sted tank Storemyr
Type tank Septik/tett/minirens/..
Størrelse (ca.) 4 m3 / 5 m3 / 6 m3
Materiale Glassfiber/betong/plast
Tilkomst God/smalt/bratt/ulendt/..
Tilgjengelighet Fra mai - oktober
Tømmefrekvens 1/4 år, 1/2 år, hvert år, 2 ganger per år
Installasjonsår (ca.) 1985
Kommentar Mer enn 25m fra kjørbar veg. Kan være mye snø og vanskelig fremkommelighet på våren