Forlik i Sønnå Høy-saken

Klikk for stort bilde Statkraft og Aktieselskabet Saudefaldene har i flere år vært uenige om hvem som er forpliktet til å betale eiendomsskatt til Sauda kommune for kraftanlegget Sønnå Høy.

Foto: Andrew Meredith

I Høyesteretts avgjørelse 22. juni 2017 ble det endelig avklart at Saudefaldene er skattemessig eier av Sønnå Høy. Saudefaldene har akseptert å betale eiendomsskatt fra og med 2013, men ikke for tidligere år. Heller ikke Statkraft mener å være forpliktet til å betale eiendomsskatt for årene 2007 til 2012. Både Statkraft og Saudefaldene har saksøkt kommunen i to ulike saker, med krav om at selskapene ikke kan pålegges å betale eiendomsskatt for Sønnå Høy for perioden 2007 til 2012, og at kommunen plikter å tilbakebetale innbetalt eiendomsskatt. Sakene reiser uavklarte juridiske spørsmål om hvor langt tilbake kommunen kan rette utskrivingen av eiendomsskatt.  

Sauda kommune har nå inngått avtale om en minnelig løsning med både Statkraft og Saudefaldene om betaling av eiendomsskatt for årene 2007 til 2012. Forliksavtalene innebærer samlet sett en tilfredsstillende løsning for alle parter. Partene kan dermed legge en langvarig uenighet bak seg, og Sauda kommune ser frem til et fortsatt godt samarbeid med to av de viktigste næringsaktørene i kommunen.

Fant du det du lette etter?