Grønn amoniakkproduksjon i Sauda - mulighetsstudie

For Sauda KF skal sammen med Hy2gn Norge AS lede en mulighetsstudie for å undersøke, og legge til rette for etablering av storskala produksjon av grønn ammoniakk i Sauda.

Stiftelsen Agenda Vestlandet offentliggjorde i dag at de støtter prosjektet med 1,8 millioner kroner.

Hy2Gen Norge AS vil lede prosjektet for For Sauda KF, og en utredningsprosess vil se på etablering av en årlig produksjon på mer enn 200 000 tonn grønn ammoniakk, basert på fornybar energi.
I mulighetsstudiet vil det også være fokus på hvilke lokale ringvirkninger og muligheter prosjektet kan gi.

- Produksjon av grønn ammoniakk vil skje med fornybar vannkraft. Ammoniakk er blant de beste karbonfrie drivstoffalternativene for å erstatte fossilt drivstoff for langdistanse skip. Dette vil ta Sauda og Vestlandet inn i en ny tid, derfor heier vi på Sauda, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest.