Grunnskulen - skulestart

Sauda kommune ønskjer alle elevar og tilsette velkomne til eit nytt skuleår!

Alle elevane i grunnskulen møter måndag 19. august kl. 08.15.

Dei tilsette møter onsdag 14. august kl. 08.00.

 

Sauda Vaksenopplæring

Det blir oppstart av nye norskkurs måndag 19.08.18. Dette er norskkurs for vaksne som har rett- og/eller plikt til norskopplæring, eller for andre som har kome til Noreg og ønskjer å læra norsk.

Innskriving / påmelding / informasjon for interesserte torsdag 15.08.19 mellom kl. 12.00 og 15.00 på Sauda Vidaregåande skule. Tlf. 971 51 982 for spørsmål.