Håvard Handeland valgt som nestleder i Ungdommens fylkesråd

Håvard ny nestleder til Ungdommens fylkesråd - Klikk for stort bildenestleder i Ungdommens fylkesråd Håvard Handeland Sauda fikk både nestlederen og medlem inn i Ungdommens fylkesråd. 

Håvard Handeland ble valgt som nestleder til Ungdommens fylkesråd (Ungdommens fylkesvaraordfører), og Linde Espeland ble valgt inn som medlem. Dermed fikk Sauda 2 av de 9 representantene til Ungdommens fylkesråd. 

Ungdommens fylkesråd er et rådgivende høringsorgan for Rogaland fylkeskommune og skal gi ungdommen mulighet til å uttale seg i fylkeskommunale saker som er av stor betydning for ungdom i alle deler av fylket.

Ungdommens fylkesråd (UFR) skal være et talerør for ungdom i Rogaland og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i hele fylket i alle saker som gjelder dem. Rådets formål er å gi ungdom reell mulighet til påvirkning i fylkeskommunale saker, fremme ungdommens samfunnsengasjement og skape et godt og trygt debattklima rundt saker som angår ungdom i Rogaland.

Les mer om Ungdommens fylkesråd på Rogaland Fylkeskommune sine nettsider.