Helsepersonell - utenlandsreiser og besøk fra utlandet

Utenlandsreiser - også til "grønne land" - kan representere en økt risiko for smitte av covid-19 inn i helseinstitusjoner. Mandag 20. juli kom Helsedirektoratet med nye råd for helsepersonell som har vært i utlandet eller har besøk som har vært i utlandet.

Vi ber derfor om at

  1. helsepersonell som har vært i utlandet, eller
  2. helsepersonell som har besøk fra karantenepliktige land

tar kontakt med sin leder, og er særlig oppmerksom på smittefare.

Helsepersonell som velger å reise til "grønne land" utenfor Norden, bør testes etter hjemkomst og før de er i kontakt med pasienter og brukere.

Informasjonsbrevet fra Helsedirektoratet kan du lese her. (PDF, 354 kB)