Helsestasjon og jordmortjeneste sender nå elektronisk post

Fra og med 27.06.22 vil helsestasjonen og jordmortjenesten sende elektronisk post.

Det betyr at utgående brev vil bli sendt til digital postkasse (Digipost) for de som har det. Dersom en ikke har digital postkasse overføres brevet til Altinn. Blir ikke brevet åpnet her, blir det skrevet ut etter 2 virkedager, og sendt til din postkasse på vanlig måte.