Hvem får tilbud om 3. vaksinedose mot Covid 19?

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en tredje vaksinedose.

Dette gjelder følgende pasienter:

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte (i løpet av siste to år)
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Pasienter med alvorlig nyresvikt, eller som er i aktiv dialysebehandling
  • Pasienter med avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling
  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak (se medisinliste)

Dersom du tilhører ovennevnte pasientkategori, ber vi om at du tar kontakt med Sauda Legekontor, enten på tlf 52 78 60 00 eller via "kontakt Legekontor" på HelseNorge.
Om du har tilgjengelig dokumentasjon ber vi om att du fremviser denne ved kontakt med legekontoret. Les mer om dette i brev fra FHI. 
Dersom du er i tvil om du skal ha tredje dose, kan du vente til sykehuset tar kontakt med deg.