Influensavaksine for sesongen 2019/2020

Vaksinasjon foretas i kantinen på Åbøtunet torsdag 31.10 og torsdag 07.11 fra kl. 13.00 til kl. 14.30.

De som har tatt pneumokokkvaksine tidligere behøver ikke å ta denne igjen. Det er kun de som ikke har milt som skal ha denne vaksinen på nytt, hvis det er mer enn 5 år siden sist.

Pris

Influensavaksine: Kr. 200, inklusiv vaksine
Pneumokokkvaksine: Kr. 300

Begge vaksinene kan tas samtidig og da blir kostnaden totalt kr. 550.
For personer uten miltfunksjon eller som har HIV-infeksjon er pneumokokkvaksinen gratis og rekvireres på blå resept på forhånd.
Kommunale ansatte tilbys gratis vaksinasjon. Ta kontakt med enhetsleder i din enhet.

Betaling skjer kontant eller via Vipps på nr. 538706. Frikort gjelder ikke, og det gis ikke transportrekvisisjon til og fra vaksinasjon.