Influensavaksinen 2020

Med forbehold om at vi får vaksiner i uke 43, skal vi gjennomføre fellesvaksinering i uke 44. 

Sted: Saudahallen.

Informasjonen fra Folkehelseinstituttet tilsier at alle influensavaksiner er forbeholdt målgruppene frem til 1. desember. Dvs. det er kun pasienter i risikogrupper og helsepersonell med regelmessig pasientkontakt som vil få tilbud om influensavaksine fram til 01 desember.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
 • Barn og voksne med:
  - diabetes mellitus, type 1 og 2
  - kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  - kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  - kronisk leversvikt
  - kronisk nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  - nedsatt immunforsvar
  - svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  - annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse).
  - Helsepersonell som har regelmessig pasientkontakt.
  - Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
  - Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

For å unngå stor ansamling har vi laget tidsplan som SKAL følges under influensavaksinering (se tabell nede).

Pris: Kr. 50.- for personer i risikogruppe.

Vi ber pasienter om å bruke Vipps eller eksakt kontant betaling. Vi gir ikke anledning til å veksle beløpet. 
Vi vil minne alle om å overholde smittevernregler om avstand, håndhygiene og hostehygiene i hallen.
Det er en stor fordel om å ikke bruke tettsittende klær (bluse/skjorte/genser) når en skal vaksineres.
Pasienter må ta med penn/blyant for besvarelse/utfylling av før-vaksinasjons skjema.
 

Vaksinering, onsdag 28.10

Vaksinering, onsdag 28.10
Klokkeslett Gruppering
08:30 - 09:00 Helsepersonell
09:00 - 10:00 71 år og over
10:00 - 11:00 61 - 70 år
11:30 - 12:30 51 - 60 år
12:30 - 13:30 41 - 50 år
13:30 - 14:30 31 - 40 år
14:30 - 15:00 Barn - 30 år
15:00 - 16:00 Helsepersonell


Vaksinering, torsdag 29.10

Vaksinering, torsdag 29.10
Klokkeslett Gruppering
08:30 - 09:00 Helsepersonell
09:00 - 10:00 71 år og over
10:00 - 11:00 61 - 70 år
11:30 - 12:30 51 - 60 år
12:30 - 13:30 41 - 50 år
13:30 - 14:30 31 - 40 år
14:30 - 15:00 Barn - 30 år
15:00 - 16:00 Helsepersonell