Informasjon angående korona

Sauda Legesenter har egen koronatelefon. Se informasjon i boksen nedenfor.

Landlov - skip i internasjonale farvann - 26.02.21

Landlov oppdatert pr. 260221

Alle som kommer til landet skal i karantene, samt testes for Covid 19.

Opphold på skip kan ikke i seg selv regnes som opphold i et område uten karanteneplikt. Det at skipet oppholder seg i internasjonalt farvann er med andre ord ikke relevant.  Karantenetiden starter ved ankomst til Norge.

Dette innebærer at landlov kun kan gis etter at mannskapet har vært 10 dager i karantene i Norge, og har testet negativt på de covid tester som tas ved ankomst, samt etter dag 7.

Koronatelefon

Sauda Legesenter åpner Korona telefonen (468 03 393)  igjen for Koronarelaterte spørsmål og bestilling av Koronatest, fra og med i morgen, 07.10. Koronatelefonen vil ha samme åpningstid som legesenterets åpningstider.

Henvendelser utenom åpningstid gjøres til legevaktsentralen, 116 117.

Hva er en nærkontakt?

Man regnes som nærkontakt hvis

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene
  OG
 • kontakten har vært
  - under to meters avstand i mer enn 15 minutter 
  ELLER
  - direkte fysisk kontakt
  ELLER
  - direkte kontakt med sekret
Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

 • Alle som defineres som nærkontakt til en person som har fått påvist koronavirus. 

Regler for personer i hjemmekarantene:

 

Skoler og barnehager

Informasjon og kommunikasjon om smitte, karantene og isolasjon til foresatte

 • Det er viktig at barnehage og skole har oppdatert kontaktinformasjon, slik at foresatte enkelt kan nås. 
 • Informasjon om barns/elevers eller personalets symptomer, smitte av Covid-19, hvem skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. 
 • Det er viktig å påpeke at det også vil være informasjon barnehagen/skolen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehage- og opplæringsloven, samt personvernforordningen (GDPR).

Foresatte kan forvente følgende

 • Det blir ikke sendt ut informasjon dersom barn/elever og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen/skolen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen/skolen.
 • Barnehagen/skolen har ikke lov å identifisere hvilke barn/elever/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Foresatte kan selv velge å gi slik informasjon til andre foresatte om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen/skolen, vil foresatte ikke få beskjed om dette
 • Dersom familien til barn/elever eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.
   
Møtevirksomhet og politiske møter

Det legges til rette for at fysiske møter kan gjennomføres, hvor smittevernråd og nasjonale anbefalinger følges.

 

Smittevernansvarlig i Sauda kommune

Smittevernansvarlig i Sauda kommune er kommuneoverlege Knut A. Omdal
Telefon: 52 78 62 00 / 468 46 525
E-post: kommuneoverlege@sauda.kommune.no

Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt

Er du i isolasjon eller karantene og over 18 år? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Her finner du informasjon for å svare på undersøkelsen

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Informasjon til private og bedrifter med økonomiske problemer grunnet koronasituasjonen

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Har du mottatt faktura fra Sauda kommune, og har betalingsproblemer grunnet koronaviruset, ta kontakt 
med Sauda kommune v/Økonomiavdelingen. Vi vil hjelpe til for å finne en betalingsordning. 
 
Vi oppfordrer bedriftene til å søke på den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet (søknadskjema er ikke klart før den 17. april).
 

Generell anbefaling

Ta kontakt med de du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. 
Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. 
Leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

Sauda kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter. Rettleiing blir gitt av kommunen sin 1. linjeteneste, Sauda Vekst. 

Hovudmålet med dette tilbodet er å hjelpa bedrifter med å finne fram til dei tiltaka som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Ønskjer du navigasjonshjelp, ta kontakt med Sauda Vekst på e-post eller tlf 416 05 642.

Kommunal kompensasjonsordning

Se Regionalforvaltning sin nettside

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

 • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.

 

FHI sin informasjonsside om Corona

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)