Informasjon angående korona

Landlov - skip i internasjonale farvann - 26.02.21

Landlov oppdatert pr. 260221

Alle som kommer til landet skal i karantene, samt testes for Covid 19.

Opphold på skip kan ikke i seg selv regnes som opphold i et område uten karanteneplikt. Det at skipet oppholder seg i internasjonalt farvann er med andre ord ikke relevant.  Karantenetiden starter ved ankomst til Norge.

Dette innebærer at landlov kun kan gis etter at mannskapet har vært 10 dager i karantene i Norge, og har testet negativt på de covid tester som tas ved ankomst, samt etter dag 7.

Skoler og barnehager

Frå og med torsdag 16.12.21 går barnehagar, skular, SFO og kulturskule over til gult driftsnivå. Det er ein driftsmodell som er sårbar ved høgt sjukefråvære blant tilsette. 
Me skal gjera alt me kan for å gi barn og unge eit godt tilbod og ha ordinær opningstid også i denne perioden. 
Me treng hjelp frå føresette for å få til dette:

  1. Det er viktig at barn/unge med nye luftsvegssymptom, og/eller sjukdomskjensle i kroppen ikkje skal møta i barnehage, skule, SFO og kulturskule. NB! Dette gjeld også om symptoma er milde.
  2. Me ber om at det kun kjem inn ein familie i garderobe om gongen. Vent med å gå inn om det er fleire der frå før. Hald god avstand, også ved passering. Bruk munnbind.
  3. Føresette som er i karantene/isolasjon skal ikkje koma til barnehage, skule, SFO eller kulturskule.
  4. Me ber om at føresette vurdere om de kan avgrensa opphaldstid i barnehage og SFO noko i denne perioden. For at leiar i barnehage og skule skal kunne få til ei bemanning som gir forsvarleg drift, vil dei be om tilbakemelding om behov.


På førehand, tusen takk for samarbeidet til beste for barn og unge.
 

 

Smittevernansvarlig i Sauda kommune

Smittevernansvarlig i Sauda kommune er kommuneoverlege Barbro Saltnes
Telefon: 52 78 62 00 / 468 46 525
E-post: kommuneoverlege@sauda.kommune.no

Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt

Er du i isolasjon eller karantene og over 18 år? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Her finner du informasjon for å svare på undersøkelsen

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Informasjon til private og bedrifter med økonomiske problemer grunnet koronasituasjonen

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Har du mottatt faktura fra Sauda kommune, og har betalingsproblemer grunnet koronaviruset, ta kontakt 
med Sauda kommune v/Økonomiavdelingen. Vi vil hjelpe til for å finne en betalingsordning. 
 
Vi oppfordrer bedriftene til å søke på den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet (søknadskjema er ikke klart før den 17. april).
 

Generell anbefaling

Ta kontakt med de du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. 
Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. 
Leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

Sauda kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter. Rettleiing blir gitt av kommunen sin 1. linjeteneste, Sauda Vekst. 

Hovudmålet med dette tilbodet er å hjelpa bedrifter med å finne fram til dei tiltaka som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Ønskjer du navigasjonshjelp, ta kontakt med Sauda Vekst på e-post eller tlf 416 05 642.

Kommunal kompensasjonsordning

Se Regionalforvaltning sin nettside

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

  • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
  • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
  • Hold hendene unna munn/ansikt.
  • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.

 

FHI sin informasjonsside om Corona

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)