Informasjon angående korona

Det er endringer i tjenestetilbudene som følge av at kommunen må prioritere tiltak som sikrer liv og helse. Se egen informasjonsside om tjenestetilbudene i perioden.

Sauda legesenter tester etter nye testkriterier. Det blir testet mye ved legesenteret, men per 18.09.20 er det ingen positive koronatester i Sauda.

Reviderte veiledere for smittevern i barnehager og skoler 

Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt - invitasjon til personer over 18 år som er i isolasjon eller karantene til å delta i studie. 

 

Korona

Reiseråd for helsepersonell

Smitte fra ansatte i pleie og omsorg til pasienter er et kjent problem. For de tre institusjonene i Bergen som var rammet med Covid 19 i år, er konklusjonen: «Det er grunn til å tro at smittespredningen startet fra ansatte i presymptomatisk eller tidlig symptomatisk fase, siden besøksforbud var innført ved alle de tre sykehjemmene flere uker før det første sykdomsutbruddet.»

For å ivareta personalet og pasientene i våre institusjoner må derfor ansatte i pleie og omsorg ha ekstra årvåkenhet når det gjelder å unngå smitte. Dvs. i størst mulig grad overholde smittevernrådene, samt være oppmerksom på evt. Egne symptomer.

Ved opphold utenlands, eller ved opphold i områder med høy smitte innenlands, bes ansatt å ta kontakt med nærmeste leder om dette. Nærmeste leder vil da vurdere om ansatt skal settes til eksempelvis arbeide fra hjemmekontor de nærmeste dagene, evt  omplasseres fra direkte pasientrettet arbeid, til annet arbeid.

Vi ber om at reiser til områder med mye smitte, unngås i størst mulig grad, for eksempel for tiden Oslo og Viken-området.

Tilsvarende bes ansatte ta kontakt med nærmeste leder ved luftveissykdom i nærmeste familie. Eksempelvis om et familiemedlem i husstanden blir vurdert/prøvetatt på evt. Covid 19 smitte. I et slikt tilfelle bør ansatte unngå pasientkontakt til tilstanden er avklart.

Når bør du teste deg og når bør du ikke teste deg

Nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Da er det ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Les mer om når man bør testes og ikke testes, hvor man kan få tatt en koronatest 

Sauda kommune følger FHI sine retningslinjer.

 • Pasienten ringer legekontoret.
 • Avtale tid og oppmøteplassen. Som hovedregel gjennomføres undersøkelse og testing på brakken ved  parkeringsplass – legesenter.
 • Test resultat er klar 3-4.dagen etter testen er tatt.
 • Smittevernlege får beskjed dersom testen er positiv.
 • Smittevernlege tar kontakt med pasienten, og setter i gang smittesporing.
   
Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt

Er du i isolasjon eller karantene og over 18 år? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Her finner du informasjon for å svare på undersøkelsen

Smittevernansvarlig i Sauda kommune

Smittevernansvarlig i Sauda kommune er kommuneoverlege Knut A. Omdal
Telefon: 52 78 62 00 / 468 46 525
E-post: kommuneoverlege@sauda.kommune.no

Fritidsreiser

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker, ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med en covid-19 syk hustandsmedlem.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.
Skoler og barnehager

Fra og med torsdag 04.06.20, vil barnehagene ha åpningstider som dekker behovet alle foresatte har meldt inn. Det innebærer tilnærmet normal åpningstid i alle barnehager.

Smittevernrettleiarar for barnehage og skule

Barnehagetilbud

Opning av saudaskolen

 

Informasjon og kommunikasjon om smitte, karantene og isolasjon til foresatte

 • Det er viktig at barnehage og skole har oppdatert kontaktinformasjon, slik at foresatte enkelt kan nås. 
 • Informasjon om barns/elevers eller personalets symptomer, smitte av Covid-19, hvem skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. 
 • Det er viktig å påpeke at det også vil være informasjon barnehagen/skolen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehage- og opplæringsloven, samt personvernforordningen (GDPR).

Foresatte kan forvente følgende

 • Det blir ikke sendt ut informasjon dersom barn/elever og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen/skolen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen/skolen.
 • Foresatte som har barn/elever i samme kohort der det er påvist smitte hos barn/elever/personal, og samarbeidende kohort, vil få beskjed. Hvem som skal i karantene/isolasjon gjøres i samråd med smittevernlege.
 • Barnehagen/skolen har ikke lov å identifisere hvilke barn/elever/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Foresatte kan selv velge å gi slik informasjon til andre foresatte om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen/skolen, vil foresatte ikke få beskjed om dette
 • Dersom familien til barn/elever eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.
   
Politiske møter

Møteplanen for politiske råd og utvalg følges, og møtene blir gjennomført som fjernmøter, eventuelt fysiske møter hvor råd om smittevern følges.
 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Informasjon til private og bedrifter med økonomiske problemer grunnet koronasituasjonen

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Har du mottatt faktura fra Sauda kommune, og har betalingsproblemer grunnet koronaviruset, ta kontakt 
med Sauda kommune v/Økonomiavdelingen. Vi vil hjelpe til for å finne en betalingsordning. 
 
Vi oppfordrer bedriftene til å søke på den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet (søknadskjema er ikke klart før den 17. april).
 

Generell anbefaling

Ta kontakt med de du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. 
Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. 
Leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

Sauda kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter. Rettleiing blir gitt av kommunen sin 1. linjeteneste, Sauda Vekst. 

Hovudmålet med dette tilbodet er å hjelpa bedrifter med å finne fram til dei tiltaka som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Ønskjer du navigasjonshjelp, ta kontakt med Sauda Vekst på e-post eller tlf 416 05 642.

Hytteturisme

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning.

Ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle rådene:

 • Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
 • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 1 meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
 • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker, ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
 • Unngå kollektivtransport når det er mulig.
 • Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med en covid-19 syk hustandsmedlem.
 • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
 • Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Sauda kommune har ikke lokale restriksjoner til fritidsreiser. Helsetjenesten i Sauda er dimensjonert for også å ivareta hyttefolk. Ta kontakt med legevakt dersom du trenger legehjelp.

Koronalinje

Sauda Legesenter har opprettet en egen midlertidig linje for henvendelser vedrørende korona. Tlf: 468 03 393, mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00. På grunn av veldig lite aktivitet, stenges koronalinjen fra 22.06.20. Pasienter bes ringe 815 55 015 ved koronahenvendelser.
Henvendelser utenom åpningstid gjøres til legevaktsentralen, 116 117.

Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

 • Alle som har hatt nær kontakt med en person som har fått påvist koronavirus. 

Regler for personer i hjemmekarantene:

 

Hjemmekontor

Vi anbefaler hjemmekontor til de som kan ha dette. Dette avtales med leder. Beredskapsledelsen skal være tilgjengelig. 

Beredskapsledelsen i Sauda oppfordrer andre virksomheter å gjøre det samme. 

Kirken og begravelser

Med hensyn til begravelser er det nærmeste familie som kan være tilstede. Begravelsen er altså ikke åpen.

Det er videre satt forbud mot samlinger med flere enn 50 personer som er i risikogrupper (alder m.v.). I praksis er det stopp for alle gudstjenester.
 

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Reiser

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

Følg FHI sine smittevernråd ved reiser.

 

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

 • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.
Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

Bønder

Bønder, som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker.

Se Helsedirektoratet sine sider for mer info

 

FHI sin informasjonsside om Corona

Generelle råd og informasjon til befolkningen

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)