Informasjon angående korona

Det er endringer i tjenestetilbudene som følge av at kommunen må prioritere tiltak som sikrer liv og helse. Se egen informasjonsside om tjenestetilbudene i perioden.

Sauda kommune følger nasjonale føringer og retningslinjer og følger tett med på videre utvikling før eventuell justering av lokale tiltak. 

Sauda legesenter tester etter nye testkriterier

Oppdatering 25.11.20:
Vi har nå mottatt svar på 99% av testene som ble tatt ved Sauda VGS. Ingen av disse er positive. Det vil si at ingen av disse er smittet av Covid-19. Dette innebærer at det pr. dags dato ikke er påvist smitte ved Sauda VGS. Sauda VGS starter derfor vanlig undervisning på gult nivå i morgen torsdag 26.11.20.
Den midlertidige besøksstansen vi har hatt ved Sauda DMS, oppheves samtidig.
I går ble det meldt en ny Koronasmittet pasient i Sauda. Vedkommende er i isolasjon, og det er full oversikt over smittelinjen. Denne pasienten har ingen relasjon til Sauda VGS.

Per 18. november er det 7 positive tester i Sauda, 3 i mars, 1 i oktober og 3 i november.

Sauda Legesenter har egen koronatelefon. Se informasjon i boksen nedenfor.

Reviderte veiledere for smittevern i barnehager og skoler 

 

Korona

Nytt koronatilfelle i Sauda - 25.11.20

I går ble det meldt en ny Koronasmittet pasient i Sauda. Vedkommende er i isolasjon, og det er full oversikt over smittelinjen. Denne pasienten har ingen relasjon til Sauda VGS.

Positive tester på Sauda VGS - oppdatert 25.11.20

25.11.20

Vi har nå mottatt svar på 99% av testene som ble tatt ved Sauda VGS. Ingen av disse er positive. Det vil si at ingen av disse er smittet av Covid-19.
Dette innebærer at det pr. dags dato ikke er påvist smitte ved Sauda VGS. Sauda VGS starter derfor vanlig undervisning på gult nivå i morgen torsdag 26.11.20.
Den midlertidige besøksstansen vi har hatt ved Sauda DMS, oppheves samtidig.

23.11.20

Alle koronatester som ble tatt i sist uke er negative. Dette innebærer at det ikke er påvist smitte relatert til covid-19 tilfeller i Sauda. Smittesporingen rundt disse tilfellene regnes nå som nærmest ferdigstilt. 
Vi avslutter sporingen rundt Sauda VGS med en bredere testing, som utføres i løpet av dagen i dag. Situasjonen nå regnes som oversiktlig og god.

20.11.20

Situasjonen vedrørende smittetilfellene som har relasjon til Sauda VGS, er nå mer oversiktlig. Vi avventer de siste prøvesvarene i løpet av helgen. Situasjonen vil derfor være godt avklart i løpet av helgen. For å få en total oversikt vil vi også foreta en noe bredere testing mandag.

19.11.20

Suldal kommune melder at en person i tilknytning til Sauda VGS. har testet positiv på Covid-19.
I smittesporingen rundt Sauda VGS, har det hele tiden vært et godt samarbeid mellom kommuneoverlegen i Sauda og Suldal, og smittesporingsteamene i de 2 kommunene.
Smittesporingen er i full gang, og det er få nærkontakter relatert til denne i Sauda. Smittekilden er ukjent.
I Sauda er alle tester tatt tidligere i uken, negative. Retesting vil skje i løpet av uken.

18.11.20

Smittesporingen rundt Covid-19 tilfelle i Sauda er i full gang.
Situasjonen begynner nå å bli mer avklart. Vi har fått svar de fleste av de første prøvesettene. De prøvene vi har mottatt er negative.
Situasjonen er nå mer oversiktlig og relativt optimistisk. Nærkontakter vil bli ytterligere testet i løpet av uken, og endelig svar på disse siste prøvene vil foreligge i løpet av helgen.

16.11.20:

Som resultat av smittesporing rundt tidligere påvist positiv test for Covid-19, har man avdekket at ytterligere en ansatt ved Sauda VGS har testet positivt for Covid-19. Smittesporingen utvides nå på normal måte i forhold til dette funnet.

I og med at smittesituasjonen er uoversiktlig, innfører Sauda kommune besøksstans ved Sauda DMS i 2 uker gjeldende fra midnatt 16.11.20. Det oppfordres til at man vurderer nødvendigheten av besøk ved øvrige bofellesskap i omsorgsboliger i kommunen i denne perioden. Unntak for besøksstans jmf. lokale føringer for kontrollert besøk, gjelder terminale pasienter.

15.11.20:

En ansatt ved Sauda VGS har fått påvist smitte av Covid-19. Smittesporing pågår, og skolen bistår Sauda kommune i dette arbeidet.

Inntil vi har kontroll på smittesituasjonen iverksettes følgende tiltak:

 • Hovedskolen i Sauda (Lofthus) går over til hjemmeundervisning og hjemmekontor for elever og lærere fra og med mandag 16.11 til og med onsdag 18.11
 • Undervisningen ved avdelingene på Sand og Birkeland fortsetter med fysisk oppmøte

Tiltakene innføres på anbefaling fra kommuneoverlegen i Sauda kommune.

Oppdatering 09.11.20
 • Fortsatt kun 4 positive tester i Sauda, 3 i mars og 1 i oktober
 • Over 40 i karantene som følge av at de er nærkontakter til smittede personer
 • Fest er fellesnevner til smitten, og de fleste i karantene har blitt smittet via innenlandssmitte
 • Reiser til fritidsboliger kan gjennomføres, dersom du kan gjennomføre reisen uten kontakt med andre
 • Oppfordrer til å holde to meters avstand
 • Ikke gjennomføre unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser blir fremdeles regnet som nødvendige reiser
Innreise - informasjon om karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. Informasjon om karantenehotell finnes på regjeringen sin nettside.

De har også utarbeidet en side med spørsmål og svar vedrørende karantenehotell.

Hva er en nærkontakt?

Man regnes som nærkontakt hvis

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene
  OG
 • kontakten har vært
  - under to meters avstand i mer enn 15 minutter 
  ELLER
  - direkte fysisk kontakt
  ELLER
  - direkte kontakt med sekret
Nye nasjonale råd fra 05.11.20

Nye nasjonale råd


Private hjem og sosial kontakt:

 • Hold deg mest mulig hjemme, begrens sosial kontakt
 • Anbefaling om maks 5 gjester i tillegg til de du bor sammen med. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere
 • Barnehagebarn og barneskolebarn kan være sammen med sin kohort også på fritiden
 • Unge og voksne som har vært i situasjoner uten å holde meteren, bør holde minst to meter avstand når de besøker personer i risikogruppene

Arrangementer:

 • Maks 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler
 • Maks 50 personer på arrangementer innendørs, maks 200 hvis alle i publikum sitter i fastmonterte seter
 • Maks 600 personer på utendørs arrangement hvor alle sitter i fastmonterte seter

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Barn og unge under 20 år har unntak fra 1-metersregelen, felles utstyr kan benyttes

Restauranter, kafeer og barer

 • Skjenkestopp ved midnatt, ikke slippe inn gjester etter kl. 22.00. Minst 1 meter avstand mellom gjester utenfor samme husstand
 • Sitteplasser for alle gjester, kun bordservering av alkohol, og det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det

Barnehage og skoler:

 • Ikke møt på skolen eller barnehagen med nyoppståtte luftveissymptomer eller sykdomsfølelse

Høyere utdanning:

 • Institusjonene må vurdere å redusere undervisning som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken

Reiser innenlands:

 • Unngå unødvendige reiser innenlands
 • Dette gjelder ikke arbeidsreiser eller reiser til fritidseiendom som kan gjennomføres uten kontakt med andre

Kollektivtransport:

 • Hold minst 1 meters avstand
 • Unngå rushtid

Ankomst Norge:

 • Utenlandske reisende må fremvise negativ test, testen må være tatt under 72 timer før innreise til Norge. Unntak for nordmenn, de med bosted her, de i transitt, pendlere fra Sverige/Finland, personell med kritisk samfunnsfunksjon
 • Personer som ikke har fast bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge, må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i en periode på 10 dager

 

Husk det aller viktigste

 • Hold avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme hvis du er syk
 • Hold nede antall personer du møter
Når bør du teste deg og når bør du ikke teste deg

Det er veldig viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Les mer om når man bør testes og ikke testes, hvor man kan få tatt en koronatest 

Sauda kommune følger FHI sine retningslinjer.

 • Pasienten ringer legekontoret.
 • Avtale tid og oppmøteplassen. Som hovedregel gjennomføres undersøkelse og testing på brakken ved  parkeringsplass – legesenter.
 • Test resultat er klar 3-4.dagen etter testen er tatt.
 • Smittevernlege får beskjed dersom testen er positiv.
 • Smittevernlege tar kontakt med pasienten, og setter i gang smittesporing.
   
Koronatelefon

Sauda Legesenter åpner Korona telefonen (468 03 393)  igjen for Koronarelaterte spørsmål og bestilling av Koronatest, fra og med i morgen, 07.10. Koronatelefonen vil ha samme åpningstid som legesenterets åpningstider.

Henvendelser utenom åpningstid gjøres til legevaktsentralen, 116 117.

Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

 • Alle som defineres som nærkontakt til en person som har fått påvist koronavirus. 

Regler for personer i hjemmekarantene:

 

Skoler og barnehager

Alle barnehager og skoler har normale åpningstider. Det anbefales at foreldre i barnehager ikke bruker barnehagene mer enn de må. Det er fint hvis barn kan hentes tidligere når du har mulighet til det.

Beredskapsplan for barnehager i Sauda kommune (PDF, 621 kB)

Beredskapsplan for skoler i Sauda kommune (PDF, 636 kB)

Smittevernrettleiarar for barnehage og skule

Opning av saudaskolen

 

Informasjon og kommunikasjon om smitte, karantene og isolasjon til foresatte

 • Det er viktig at barnehage og skole har oppdatert kontaktinformasjon, slik at foresatte enkelt kan nås. 
 • Informasjon om barns/elevers eller personalets symptomer, smitte av Covid-19, hvem skal i karantene eller isolasjon vil være viktig å formidle. 
 • Det er viktig å påpeke at det også vil være informasjon barnehagen/skolen ikke har mulighet til å dele jfr. taushetsplikt etter barnehage- og opplæringsloven, samt personvernforordningen (GDPR).

Foresatte kan forvente følgende

 • Det blir ikke sendt ut informasjon dersom barn/elever og/eller personal med symptomer er sendt hjem.
 • Barnehagen/skolen gir beskjed til alle foresatte om å være ekstra oppmerksomme på symptomer, dersom det blir påvist tilfeller av smitte i barnehagen/skolen.
 • Foresatte som har barn/elever i samme kohort der det er påvist smitte hos barn/elever/personal, og samarbeidende kohort, vil få beskjed. Hvem som skal i karantene/isolasjon gjøres i samråd med smittevernlege.
 • Barnehagen/skolen har ikke lov å identifisere hvilke barn/elever/foresatte/personal som er smittet, eller i karantene/isolasjon. Foresatte kan selv velge å gi slik informasjon til andre foresatte om de ønsker.
 • Dersom foresatte/barn eller personal er i karantene, der smittekilden ikke er i barnehagen/skolen, vil foresatte ikke få beskjed om dette
 • Dersom familien til barn/elever eller personal er i karantene/isolasjon, der smittekilden ikke er i barnehagen, vil foresatte ikke bli informert.
   
Møtevirksomhet og politiske møter

Det anbefales en to-meters avstand mellom alle møtedeltakere.

Møter hvor det er møtedeltakere i risikosonen bør gjennomføres som fjernmøte eller avlyses.

Møteplanen for politiske råd og utvalg følges, og møtene blir gjennomført som fjernmøter, eventuelt fysiske møter hvor råd om smittevern følges.

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Fritidsreiser

Oppdaterte reiseråd fra regjeringen 05.11.20:
Unngå innenlandsreiser som ikke er nødvendige. Arbeidsreiser som blir vurdert som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Smittevernansvarlig i Sauda kommune

Smittevernansvarlig i Sauda kommune er kommuneoverlege Knut A. Omdal
Telefon: 52 78 62 00 / 468 46 525
E-post: kommuneoverlege@sauda.kommune.no

Pasientstudie Covid-Nor - Forskningsprosjekt

Er du i isolasjon eller karantene og over 18 år? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Her finner du informasjon for å svare på undersøkelsen

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Informasjon til private og bedrifter med økonomiske problemer grunnet koronasituasjonen

Mange kan oppleve en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronapandemien. Dette vil gjelde privatpersoner, men også næringsdrivende, selskaper o.l 

Har du mottatt faktura fra Sauda kommune, og har betalingsproblemer grunnet koronaviruset, ta kontakt 
med Sauda kommune v/Økonomiavdelingen. Vi vil hjelpe til for å finne en betalingsordning. 
 
Vi oppfordrer bedriftene til å søke på den statlige kompensasjonsordningen for næringslivet (søknadskjema er ikke klart før den 17. april).
 

Generell anbefaling

Ta kontakt med de du skylder penger så snart du vet at du har problemer med å betale dine forpliktelser. På denne måten viser du kreditorene at du er opptatt av å løse situasjonen. 
Finansieringsselskaper og banker kan ofte hjelpe deg ved å gi deg eksempelvis avdragsfrihet på lånet eller forlenge lånets løpetid. 
Leverandører kan ofte gi deg betalingsutsettelse og en nedbetalingsplan om du er tidlig ute.

Navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter

Sauda kommune tilbyr gratis navigasjonshjelp i tiltakspakker for bedrifter. Rettleiing blir gitt av kommunen sin 1. linjeteneste, Sauda Vekst. 

Hovudmålet med dette tilbodet er å hjelpa bedrifter med å finne fram til dei tiltaka som er aktuelle for den enkelte bedrift.

Ønskjer du navigasjonshjelp, ta kontakt med Sauda Vekst på e-post eller tlf 416 05 642.

Hytteturisme

Reiser til fritidseiendommer kan gjennomføres, dersom du kan gjennomføre reisen uten kontakt med andre 

 

Kirken og begravelser

Kirken kan ha opptil 50 personer samtidig, mens kapellene på Solbrekk og i Saudasjøen vil kunne ha besøk av 80-100 personer samtidig. Dette som følge av nye krav, samt en-meters regelen.
 

Bønder

Bønder, som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker.

Se Helsedirektoratet sine sider for mer info

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Reiser

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

Følg FHI sine smittevernråd ved reiser.

 

Reiseråd for helsepersonell

Smitte fra ansatte i pleie og omsorg til pasienter er et kjent problem. For de tre institusjonene i Bergen som var rammet med Covid 19 i år, er konklusjonen: «Det er grunn til å tro at smittespredningen startet fra ansatte i presymptomatisk eller tidlig symptomatisk fase, siden besøksforbud var innført ved alle de tre sykehjemmene flere uker før det første sykdomsutbruddet.»

For å ivareta personalet og pasientene i våre institusjoner må derfor ansatte i pleie og omsorg ha ekstra årvåkenhet når det gjelder å unngå smitte. Dvs. i størst mulig grad overholde smittevernrådene, samt være oppmerksom på evt. Egne symptomer.

Ved opphold utenlands, eller ved opphold i områder med høy smitte innenlands, bes ansatt å ta kontakt med nærmeste leder om dette. Nærmeste leder vil da vurdere om ansatt skal settes til eksempelvis arbeide fra hjemmekontor de nærmeste dagene, evt  omplasseres fra direkte pasientrettet arbeid, til annet arbeid.

Vi ber om at reiser til områder med mye smitte, unngås i størst mulig grad, for eksempel for tiden Oslo og Viken-området.

Tilsvarende bes ansatte ta kontakt med nærmeste leder ved luftveissykdom i nærmeste familie. Eksempelvis om et familiemedlem i husstanden blir vurdert/prøvetatt på evt. Covid 19 smitte. I et slikt tilfelle bør ansatte unngå pasientkontakt til tilstanden er avklart.

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

 • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.
Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

 

FHI sin informasjonsside om Corona

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)