Informasjon angående korona

Vedtak i Sauda kommunestyre i forbindelse med karantene - vedtatt i sak 015/20 den 25.3.2020

Det er endringer i tjenestetilbudene som følge av kommunen må prioritere tiltak som sikrer liv og helse. Se egen informasjonsside om tjenestetilbudene i perioden.

Unngå fritidsreiser, offentlig transport og alle steder hvor det er fare for nærkontakt med andre. Følg med på oppdateringer fra regjeringen. Sauda kommune har innført nye restriksjoner.

 • Sauda kommune oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Dette betyr at Sauda kommune ikke ønsker at bosatte i andre kommuner benytter sin fritidsbolig i kommunen inntil videre. 
 • Helseberedskapen i kommunene er rustet for å håndtere innbyggerne. Er du bosatt i en annen kommune skal du ikke benytte ferieboligen din til karantene eller isolasjon.  
 • Ikke la barn samles på fotballbaner, lekeplasser o.l. 

Sauda legesenter tester etter nye testkriterier. Det blir tatt mange prøver, men vi har ingen nye positive prøver.
 

Korona

Bønder

Bønder, som er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19, kan trygt stelle dyrene sine, men må følge de generelle hygienerådene, slik at de ikke smitter andre mennesker.

Se Helsedirektoratet sine sider for mer info

Bostøtte

Du kan ha rett til bostøtte ved tap av inntekt. Sjekk ut Husbanken sine infosider om bostøtte for mer informasjon.

Offshore og pendling

Offshorearbeidere omfattes av karantenebestemmelsene og må i 14 dagers hjemmekarantene.

Rutine for ukependlere er beskrevet i vedlegget til de nye karantenebestemmelsene for Sauda.

Omsorgstilbud til foresatte

Regjeringa har beslutta at alle landets barnehagar og skular framleis skal ha stengt til og med 13.april.
Føresette som har behov for- og rett til eit omsorgstilbod for sine barn/unge må snarleg ta kontakt med styrar i barnehagen/rektor ved skulen.
-    Dette gjeld dei som har eit tilbod i dag, og som treng å vidareføre dette frå og med fredag 27.mars – måndag 13.april.
-    Det gjeld også dei som ikkje har søkt om tilbodet før, men har eit behov i perioden 27.mars – 13.april.

Skulane vil ha stengt, som vanleg i påskeferien.
Barnehagane stenger klokka 12.00 onsdagen før skjærtorsdag, og har stengt heilagdagane.

Ta kontakt med styrar/rektor på mobiltelefon. Du finn kontaktinformasjon på heimesidene til barnehagen/skulen.
 

Oversikt over offentlige tjenester

Oversikt over hvilke tjenester som holder åpent, stengt osv. finnes i egen liste

Den blir fortløpende oppdatert.

Oversikten inneholder restriksjoner for besøk, hensyn som skal tas osv., og gjelder alle våre tjenester som har avvik fra normal drift i denne perioden.

Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

Hytteturisme
 • Sauda kommune oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
 • Vi oppfordrer alle til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Dette betyr at Sauda kommune ikke ønsker at bosatte i andre kommuner benytter sin fritidsbolig i kommunen inntil videre.
 • Helseberedskapen i kommunen er rustet for å håndterer innbyggerne. Er du bosatt i en annen kommune skal du ikke benytte ferieboligen din til karantene eller isolasjon. 

Brøyting til hytteområder i kommunen vil bli nedprioritert. Det vil fortsatt bli brøytet, men ikke med samme prioritering som tidligere.

Unngå hamstring generelt og apotekvarer spesielt

Vi oppfordrer alle til å unngå hamstring av matvarer og apotekvarer. Solidaritetsprinsipp.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at det ikke er noen grunn til å hamstre. Følg de nasjonale sikkerhetsmyndighetene sine råd om hva du skal ha hjemme i en beredskapssituasjon.
Detalj- og varehandel vil holde åpent! 

Sosiale sammenkomster, arrangement og møter

Det er lagt inn forbud mot og stenging av alle arrangementer. Det er ikke lenger mulig å søke om å få gjennomført arrangementer.

Familiefeiring - avgrenses til nær familie og små grupper. 

Det oppfordres til å unngå å samle mange barn ute i ballbinge og på lekeplass. 

Følg hygienerådene. 

 

 

Reiser

Situasjonen globalt er i stadig utvikling, og rådene vil derfor oppdateres fortløpende. Det er viktig til enhver tid å sette seg inn i de gjeldende smittevernrådene for området du ønsker å reise til.

Følg FHI sine smittevernråd ved reiser.

Sauda kommune oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Hjemmekontor

Vi anbefaler hjemmekontor til de som kan ha dette. Dette avtales med leder. Beredskapsledelsen skal være tilgjengelig. 

Beredskapsledelsen i Sauda oppfordrer andre virksomheter å gjøre det samme. 

Politiske møter

Det planlegges gjennomføring av møte i Utvalg for samfunnsutvikling i uke 12. Møtet vil bli  gjennomført som fjernmøte.

Formannskapet ble gjennomført som planlagt i uke 11. 

Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter

Adgangskontroll helseinstitusjon og omsorgsboliger

Tiltak fra regjeringen:

Omsorgsboliger og institusjoner stenges for unødig besøk. Helsedirektoratet anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel osv.)
Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. 

Sauda:

Det er innført adgangskontroll ved Åbøtunet, Høllandstunet, Sauda DMS, Bøgata og Torsveien. 
Dørene er låst på Åbøtunet og Sauda DMS. Besøkende bes ringe på og konsultere med personale før de eventuelt får tilgang. 

Adgang kun for nødvendig besøk etter avtale. 

Dagsentertilbud gis inntil videre.  

Serveringsbransjen og serveringssteder
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen stenges, det omfatter restaurant, bar, pub og uteliv
 • Unntak gjelder kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand. Buffet forbys

Takeaway kan gå som normalt.

Kirken og begravelser

Med hensyn til begravelser er det nærmeste familie som kan være tilstede. Begravelsen er altså ikke åpen.

Det er videre satt forbud mot samlinger med flere enn 50 personer som er i risikogrupper (alder m.v.). I praksis er det stopp for alle gudstjenester.
 

Hjemmekarantene

Hvem skal i hjemmekarantene?

Regler for personer i hjemmekarantene:

 

Hvem bør testes?

Oppdaterte retningslinjer om hvem som skal testes er under utarbeiding av FHI og Helsedirektoratet.
 

Hva kan gjøres av alle?

God hygiene er viktig og er godt forebyggende tiltak.

 • Minst 5 ganger med grundige håndvask daglig.
 • Vask hender når du ankommer arbeidsplass og vask hender når du kommer hjem.
 • Hold hendene unna munn/ansikt.
 • Håndvask og såpe er best (hvis tilgjengelig), antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig.
Koronalinje

Sauda Legesenter har opprettet en egen midlertidig linje for henvendelser vedrørende korona. Tlf: 468 03 393 (legesenterets åpningstider). 
Henvendelser utenom åpningstid gjøres til legevaktsentralen, 116 117.

FHI sin informasjonstelefon: 815 55 015

FHI sin informasjonsside om Corona

Generelle råd og informasjon til befolkningen

Råd til personer i hjemmekarantene

Råd og informasjon til personer i risikogrupper

Råd til pasienter som isoleres i hjemmet

Informasjonsvideo for barn og unge

Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og ØHD plasser (PDF, 506 kB)