Invitasjon til å foreslå kandidater til Eldreråd og Funksjonsnedsettes Råd for perioden 2019-2023

Sauda kommune oppfordrer interesseorganisasjoner å melde inn kandidater. 

Regjeringen har vedtatt ny Forskrift for Eldreråd og Funksjonsnedsettes Råd. 

 

Forslag på kandidater til nytt Eldreråd for perioden 2019-2023


Organisasjoner som driver aktivt arbeid blant eldre inviteres til å foreslå  kandidater til rådet. 
Eldrerådet bør være bredt sammensatt og bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn.
Eldrerådet skal representere interessene til eldre i kommunen. Utgangspunktet er at enhver
eldre person kan velges til å sitte i rådet. Det er imidlertid krav til sammensetningen. 
Flertallet av medlemmene skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år. Begge kjønn skal være representert. 
Ved innsending  av forslag ber vi om følgende informasjon: 
Navn, alder, yrkeserfaring, interessefelt og annen kompetanse. 

Mer informasjon om Eldreråd finnes på denne lenken. 

 

Forslag på kandidater til nytt Funksjonsnedsettes Råd for 2019-2023 


Funksjonshemmedes organisasjoner inviteres til å foreslå kandidater til rådet. 
Representantene skal ha legitimitet i egen organisasjon. 
Forslag skal inneholde følgende informasjon: Navn, alder, yrkeserfaring, interessefelt og annen kompetanse.

Mer informasjon om Råd for funksjonshemmede finnes via denne lenken​​​​​​​

Kommunestyret selv velger sammensetningen av rådene. 

Frist for å sende inn forslag på kandidater til Eldreråd og Funksjonsnedsettes Råd  er 09.10.2019
Sendes per post til Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda eller på epost til Solfrid Handeland 

Spørsmål kan rettes til Solfrid Handeland, 481 20 291.