Kommunale avgifter og betalingssatser for 2020

Kommunestyret vedtok i sak 079/19 kommunale betalingssatser/gebyrer for 2020.

Vedlagt er en samlet oversikt over betalingssatsene gjeldende fra 01.01.2020.  (PDF, 503 kB)