Kommunale retningslinjer for bruk av snøscooter

Formannskapet vedtok 26.05.2021 i sak 21/2167 å leggje kommunale retningslinjer for bruk av snøscooter i perioden 2021 - 2026 ut på høyring.

Kommunale retningslinjer for bruk av snøscooter i perioden 2015 - 2020

Saksframlegg og nye retningslinjer for bruk av snøscooter i perioden 2021 - 2026

 

Innspel/merkandar sendes via elektronisk høyringslink, på e-post til kommunen eller via post til:
Sauda kommune, Postboks 44, 4201 Sauda.

Innspel må merkast "Høyringsinnspel på retningslinjer for bruk av snøscooter 2021 - 2026"

Frist for innspel er 27.07.2021