Kommunestyremøte 6.september 2023

Møte strømmes direkte på facebook fra kl. 12.00

Kommunestyrerepresentant AP Rune Håheimsnes