Korona - justering av tiltak i Sauda

Vi legger vekt på å redusere antallet kontakter vi har med andre.
Pressemelding fra regjeringen 13. januar 2022

Helse og omsorg

 

Viderefører vi smittevernforebyggende tiltak. Ikke øvrige endringer.

Oppvekst og kultur

 

  • Grønt nivå i barnehage
  • Grønt nivå i skole
  • Tilnærmet normal drift, men med forsterket smittevern.
  • Videregående skole går over til grønt.
  • Åpner for barn og unge innenfor rammene av nasjonale føringer.
  • Arrangement på Folkets hus går innenfor rammene av nasjonale føringer. 

Næring og samfunn

Vi vurderer hvordan vi kan åpne Saudahallen og prosedyrer for dette i løpet av uke tre. 

Personal

Sauda kommune viderefører tilrettelegging for bruk av hjemmekontor i tråd med nasjonale føringer. Leder gjør vurderinger med fravik. 

Møter gjennomføres så langt som mulig digitalt.