Korona. Når bør du testes og når bør du ikke teste deg

Folkehelseinstituttet (FHI) kommer med ny oppdatering som gjelder testing for koronavirus. 

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad uttaler at nå som samfunnet gradvis åpnes opp igjen vil folk være mer i kontakt med hverandre enn før. Han understreker at det er ekstra viktig at alle som er syke holder seg hjemme, at alle holder avstand til hverandre – minst en meter - og at alle fortsetter å vaske hendene grundig og ofte.

Når bør man testes for koronavirus? Og når bør man ikke?

Hvis man blir syk med feber, hoste, tung pust eller mister smaks- eller luktesansen kan man ha kronavirussykdom (covid-19).
Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Det er mest sannsynlig at man er smittet hvis man blir syk etter å hatt nær kontakt med en annen koronasyk person, eller vært i nær kontakt med større grupper av mennesker.
Det er lite sannsynlig at man har covid-19 hvis man ikke har feber eller luftveissymptomer. Men ring fastlegen hvis du er i tvil.
Ansatt, barn eller elev i barnehage, skole eller skolefritidsordning og andre med mistenkt covid-19, skal fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.
Se testkriterier (fhi.no) for mer informasjon.

 

Hvor kan man få tatt en koronatest?

Sauda kommune følger FHI sine retningslinjer.

  • Pasienten ringer legekontoret.
  • Avtale tid og oppmøteplassen. Som hovedregel gjennomføres undersøkelse og testing på brakken ved  parkeringsplass – legesenter.
  • Test resultat er klar 3-4.dagen etter testen er tatt.
  • Smittevernlege får beskjed dersom testen er positiv.
  • Smittevernlege tar kontakt med pasienten, og setter i gang smittesporing.

Uavhengig av dette gjelder at hvis man har behov for helsehjelp som ikke kan vente: ring legevakt på tlf. 116117.

Når liv og helse står i fare, ring akuttmedisinsk nødtelefon 113.

Må man betale for å ta koronatest?

Nei, man skal ikke betale for å testes mot korona.
Reglene sier at ved mistanke om allmennfarlig smittsom sykdom (som Covid-19) ytes det stønad etter honorartakstene jf. forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege § 3 nr. 7. Det vil si at pasienten er fritatt for å betale egenandel når testingen er grunnet mistanke om smitte. Pasienten skal heller ikke betale for forbruksmateriell, som brukes når testen tas.

TISK

En av de tingene Helsedirektoratet og mange andre land har stort fokus på nå er det vi kaller TISK-strategien: testing – isolering – smittesporing – karantene.

- Vi er nå i en situasjon der vi kan begynne å teste alle med symptomer på koronavirussykdom, også de med milde symptomer, slik at de kan isoleres og ikke smitte andre. Da kan kommunene drive effektiv smittesporing, dvs. å kartlegge hvem den syke har vært i kontakt med de siste 48 timene før vedkommende ble syk og fram til påstartet isolasjon, som er den perioden man i praksis kan ha smittet andre. Dersom man finner at noen har hatt nærkontakt med den syke må disse i karantene, sier Espen Rostrup Nakstad.