Flytting av drop-in teststasjon fra 17.01

Fra og med mandag 17.01.22 flyttes teststasjonen tilbake til brakke ved Sauda Legesenter.

Åpningstider fra 17.01.22:
Mandag - Fredag: Kl. 09.00 - 11.30 og Kl. 12.15 - 13.30
Lørdag og Søndag: Kl. 09.00 - 11.30

Bruk parkeringsplass som er reservert til koronatesting