Oppdatering - smittetilfelle - siste oppdatert 1. september 21

Da har vi fått svar på alle testene som ble tatt i forbindelse med smitte i ungdomsskolen.

I den klasse som er satt i karantene, testet ytterligere en elev positiv. Ellers var alle testene negative.
Ingen av de smittede elevene har vært på konfirmantleir. 


Dette innebærer at aktuell klasse fortsatt er i karantene, og skal testes som avtalt i løpet av morgendagen.


For de øvrige på konfirmantleiren foreligger følgende: Dersom disse elevene ikke har luftveissymptomer, kan disse leve normalt uten begrensninger. I denne situasjonen anbefales dog at man er bevisst på å overholde generelle smittevernråd, og også prøve å redusere sosiale kontakter.
For elever som skulle ha luftveissymptomer, anbefales at disse snarest blir testet.

------------------------

Det er et stort smittesporingsarbeid som nå er i gang i Sauda. Situasjonen rundt den kjent smittede indekspasient er avklart. Smittevei kjent. 

Det er avdekket at det kan være flere indekspasienter, uavhengig av den første smittede. Dette pga at smittesporingsteamet ikke er varslet fra annen kommune om dette, ihht nye regler fra myndighetene. Samtidig har det vært mange sosiale aktiviteter relatert til Sauda i helgen.

Pga. denne uoversiktlige situasjonen, er flere unge bedt om å gå i karantene. Flere vil få samme beskjed i løpet av dagen.

Samtidig ber vi om at alle som får symptomer på covid 19 smitte, sørger for å bli testet. 

For å redusere smitterisikoen ber vi om at Saudabuen har økt årvåkenhet de neste ukene. Vi ber også om at antall sosiale kontakter reduseres samt at man har fokus på å overholde de generelle smittevernråd - som avstand og hygiene