Status på vaksinering - uke 8

Det er en ustabil vaksinesituasjon i Europa pga. at produsentene leverer redusert mengde vaksiner.

Dette betyr at vi i uke 8 og uke 9 kun har fått nok vaksinedoser fra Pfizer til å sette annen dose til de som fikk første dose tre uker tidligere. Dette innebærer at vi ikke kan tilby dose 1 til noen i disse ukene.

I uke 9 får vi en minste pakning på 10 glass AstraZeneca-vaksiner, som myndighetene har bestemt er øremerket vaksinering av helsepersonell. Fra nå av er det kun vaksinen fra AstraZeneca som skal tilbys helsepersonell. Pfizer vaksinene er da øremerket de som er eldre enn 65 år, eller er yngre og har kritiske sykdommer.

Vaksinen fra AstraZeneca er kun godkjent for personer yngre enn 65 år. Myndighetene vil komme med nye bestemmelser når vi skal starte vaksinering med denne vaksinen i grupper yngre enn 65. Forsyningssituasjonen av denne vaksinen er nå ustabil.

I uke 10 får vi 11 glass med Pfizer Vaksine, og 10 glass fra AstraZeneca.
Hovedparten av Pfizer vil gå som annen dose til personer som har fått første dose, men ca. 20 doser vil bli gitt som første dose til personer i gruppen 85+ i denne uken.
Dosene fra AstraZeneca er fortsatt forbeholdt helsepersonell.

Status antall vaksinerte per 22.02.21

Alder 85+:
1. dose: 192 stk
2. dose: 109 stk

Helsepersonell:
1. dose: 45 stk
2. dose: 31 stk