Koronavaksinasjon

Etter vaksinasjon av beboere på SDMS og Åbøtunet er gjennomført, starter vi vaksinering av resten av befolkingen etter prioriteringsliste. 

Når skal du vaksineres? Vaksineløp i Sauda kommune

Dersom prioritertgruppen er for stor i forhold til fordelte vaksiner vil vi følge alfabetisk rekkefølge.

Sauda kommune får en god del henvendelser fra bl.a. ektefeller som ønsker å ta vaksine samtidig som den som har fått innkalling. På grunn av uforutsigbarhet med fordeling av vaksinedoser og for at alle doser blir utnyttet, er det avgjørende at vi følge den rekkefølgen i vaksineringsplanen som fremgår av prioriteringsliste.
Vaksinen må gis i 2 doser. Planen må derfor overholdes for å få kontroll og oversikt.
Vi beklager dersom dette skaper ubeleilighet for den enkelte.

Prioriteringsliste
Ytterligere informasjon

Det vil bli sendt ut SMS til innbyggere etter prioriteringsliste når det er deres tur å bli vaksinert, med følgende melding:
"Sauda kommune skal nå starte med vaksinering av aldersgruppen 85+. Vi ber om tilbakemelding på om du ønsker vaksine eller ikke. De som ønsker vaksine vil bli oppringt for timeavtale.
Her kan du gi din respons: link"

Det er viktig at alle svarer på denne sms'en, og at pårørende hjelper eldre med å registrere seg. I første omgang er det viktig å sjekke om du ligger registrert i kontaktregisteret. 

  1.  Sjekk om du ligger registrert i kontaktregisteret med rett kontaktinfo
  2. Få hjelp av pårørende/venner/kjente til å registrere deg med rett informasjon hvis du ikke får det til selv

Når det er din aldersgruppe som skal vaksineres, og du har mottatt SMS fra Sauda kommune om du vil ta vaksine:

  1. Følg linken i sms'en som du har mottatt
  2. Klikk på det svaret du vil avgi, ja eller nei til vaksine

Du vil snart få tilbud om koronavaksine i Sauda kommune, og vaksinen mot korona er gratis. Den må settes i 2 omganger med 3 ukers mellomrom. Du vil bli kontaktet om når og hvor vaksineringen skal foregå noen dager før vaksinering. 

Sauda legesenter tar ikke imot henvendelse om bestilling av time til vaksinasjon.

Forventet bivirkninger: smerter og hevelse på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter, feber.

Det er viktig – både for din egen del, men også for samfunnet sin del, at flest mulig velger å la seg vaksinere.
Vi oppfordrer derfor til at du sier ja til tilbudet om vaksine.

  • Personer som oppholder seg i Sauda kommune men ikke er folkeregistrert her og ikke har fastlege her, må ta kontakt med sin fastlege for å få bekreftelse på risikovurdering. Bekreftelsen må leveres til Sauda Legesenter, slik at de blir registrert.
  • Personer under 65 år med kroniske sykdommer og fastlege i annen kommune og ønsker vaksine, må ta kontakt med sin fastlege for å få bekreftelse på risikovurdering. Bekreftelsen må leveres til Sauda Legesenter, slik at de blir registrert.

De som ikke responderer på SMS eller ikke har kontaktopplysninger registrert vil bli kontaktet på en annen måte. Det samme gjelder de som ikke svarer på SMS'en. Vi håper at flest mulig kan registrere kontaktopplysninger, slik at arbeidet kan gå kjappere og mer effektivt.