Koronavaksine

Alle i alder 18. – 64. år får nå tilbud om 4.dose.

Ansatte i helse- og velferd, barnehage og skole inkludert Sauda videregående skole får tilbud om vaksinering på arbeidsplassen.

Resten av befolkningen kan bestille time til vaksinering via Helsenorge (torsdager) eller ta direkte kontakt med legesenteret.