Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister 2019

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 087/2018) for 2019, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 28.februar 2019.

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på Kundetorget. Klage vedrørende eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klager på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker til: 
Sauda kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda
E-post: post@sauda.kommune.no

Eiendomsskatt vedtak (PDF, 243 kB)

Fant du det du lette etter?