Kunngjøring om utleggelse av eiendomsskattelister 2023

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (k.sak 093/2022 for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i 4 uker fra 1. mars 2023

Listen viser de skattepliktige eiendommer med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesatsen og utregnet eiendomsskattebeløp. Skattelisten blir lagt ut på Biblioteket.

Klage om eiendomsskattetakst kan fremsettes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig og innen 6 uker til:

Sauda kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 44, 4201 Sauda
E-post: post@sauda.kommune.no

Det fremkommer av eiendomsskattelovens § 25, at eiendomsskatten skal betales selv om den er påklaget. Ved medhold av en klage vil tilgodehavende bli tilbakebetalt.