Måling av radon

Det vil også i år bli anledning til å gjennomføre måling av radongass i bolig.

Pris per måler med analysering er kr. 250.
Ta kontakt med Kundetorget på tlf. 52 78 62 00 eller på e-post for å bestille måling. Frist for bestilling er 28.10.21.

Leier du ut bolig/leilighet eller hybel, må du, i følge regelverket av 01.01.2014, foreta radonmåling av utleieenheten. Mer informasjon om radon i uteieboliger finnes på Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine sider.