Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltaket hører inn under. Søknadene vil bli vurdert og rangert av den respektive kommune. Søknadsfrist for tilskuddsåret 2021 er 4. desember 2020.

For mer informasjon og søknadssenter, se tilskuddsordningens nettside.