Offentlig ettersyn - forslag på kandidater som meddommere for perioden 2021-2025

Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021-2025. Oversikt over forslag på kandidater er lagt til offentlig ettersyn fra og med mandag 11. mai til og med tirsdag 26. mai 2020.

Formannskapet behandler sakene den 27. mai og kommunestyret fatter endelig vedtak i sakene den 17. juni. 

Lagmannsretten

Til lagmannsretten skal det velges to kvinner og to menn. Følgende kandidater er innstilt: 
 

Lagmannsretten
Kvinner Menn
Gro Johanne Lofthus Alf Jostein Årtun
Gro Anita Lofthus Ivar Johannes Handeland

 

Jordskifteretten

Til jordskifteretten skal det velges 3 kvinner og 3 menn. Det er en fordel at kandidatene også er skjønnsmeddommere. Følgende kandidater er innstilt. 

Jordskifteretten
Kvinner Menn
Elin Storesund Brekke Knut Risvold Aalvik
Aina Rysstad Nilssen Ivar Johannes Handeland
Haldis Johanne Eikeland Alf Jostein Årtun

 

Tingretten

Til tingretten skal det velges 10 kvinner og 10 menn. Følgende kandidater er innstilt til videre politisk behandling. 

Tingretten
Kvinner Menn
Irene Viland Knut Risvold Aalvik
Anne Kristine Kanestrøm Erik Espevik
Kristina Berge Nygård Jon Lambrigt Grindheim
Elin Brekke Arve Martin Sagen
Siw Søndenå Thomas Sørensen
Anita Nedrebø Knut Morten Ask
Nina Havreberg Gunnar André Gauthun
Liv Løland Kurt Inge Nybru
Kristine Torgersen Terje Bratland
Margrethe Austerheim Hodne Vidar Jensen