Økonomiplan 2021, budsjett 2021-2023 - formannskapets innstilling til offentlig ettersyn

Ordfører Asbjørn Birkeland - Klikk for stort bildeOrdførar Asbjørn Birkeland Rune Håheimsnes Formannskapets innstilling til Kommunestyret i sak Økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager (t.o.m. 4. desember 20). Dette etter Kommunelovens §14.3. 

Formannskapets (SP) innstilling til kommunestyret (PDF, 177 kB) (vedtatt i sak 021/20)

Arbeiderpartiet sin innstilling kommunestyret (PDF, 415 kB)

Saksframlegg, rådmannens forslag til økonomiplan, gebyrregulativ og alle vedlegg finnes på denne linken. 

Innstillingen og budsjett legges også ut på Kundetorget. 

 Alle forslag som foreligger skal etter kommuneloven § 14-3 offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret skal behandle budsjettet.
Kommunestyret behandler saken 16. desember.
Bruk helst elektronisk skjema til høringsuttalelser, eller send til post@sauda.kommune.no,  innen 7.12.20.