Pressemelding - Positiv test i Suldal med tilknytning til Sauda VGS

Suldal kommune melder at en person i tilknytning til Sauda VGS. har testet positiv på Covid-19.

I smittesporingen rundt Sauda VGS, har det hele tiden vært et godt samarbeid mellom kommuneoverlegen i Sauda og Suldal, og smittesporingsteamene i de 2 kommunene.
Smittesporingen er i full gang, og det er få nærkontakter relatert til denne i Sauda. Smittekilden er ukjent.
I Sauda er alle tester tatt tidligere i uken, negative. Retesting vil skje i løpet av uken.