Råd fra beredskapsledelsen i forbindelse med økt smittesituasjon

Nye råd i forbindelse med økt smitte i våre nærområder. 

Kommuneoverlegen og beredskapsledelsen gir i møte 11. mars 21 følgende råd med tanke på den økte smittesituasjonen. Unødvendige reiser til kommuner med lokale tiltak bør unngås. De som bor i kommuner med økt smitte og lokale restriksjoner, som eksempelvis arbeider/studerer i Sauda, bør forholde seg til forsterka smittevernregler i egen kommune. 

Hjemmekontor
Det oppfordres til hjemmekontor der vi kan ha det. Fysiske møter bør unngås så langt som mulig.