Rådmannens forslag til Økonomiplan 2022 - 2025

Rådmannen i Sauda - Klikk for stort bildeRådmann Rune Kloster Tvedt Janne Kvanåli Rådmann, Rune Kloster Tvedt, presenterte i går forslag til økonomiplan for 2022-2025. Forslaget ligger vedlagt. 

Formannskapet vil behandle økonomiplanen i møte 17. november 21. 
Endelig politisk vedtak i kommunestyret er 15. desember. 

Økonomiplan Sauda kommune 2022 - 2025 (PDF, 5 MB)