Radongass-måling

Det vil også i år blir anledning til å foreta måling av radongass i bolig.

Pris pr. måler med analysering er kr. 250,-.
Ta kontakt med Kundetorget tlf. 52786200 eller e-post: post@sauda.kommune.no
Påmelding innen 28.10.2022.
Leier du ut bolig/leilighet eller hybel må du – jmf strålevernsforskriften §6 sjette ledd – foreta radonmåling av utleieenheten.

Mer informasjon om radon i utleieboliger finner du på: https://dsa.no/radon/radon-i-utleieboliger