Reduserte tjenestetilbud som følge av koronasituasjonen

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

NB! Det vil bli lagt til flere tjenester fortløpende

Tjenestetilbud under corona

Sauda Frivilligsentral

Sauda Frivilligsentral i samarbeid med Sauda kommune tilbyr handlehjelp og hjelp til andre nødvendige ærend for personar i karantene, samt personar i risikogruppa som ikkje har pårørande til å hjelpa seg. Gjeld kl. 10-15 på kvardagar. Ta kontakt med Mari på tel. 920 81 654.

Renovasjon

Sorteringsanlegget holder ordinære åpningstider
Vi har Vipps og oppfordrer privatkunder til å bruke dette.
Bruk hansker og ikke ta på ting unødvendig!

Vi ber dere alle om å ta vare på renovatørene våre, slik at vi unngår å smitte disse som gjør en så viktig jobb for samfunnet. Det kan du enkelt gjøre ved å vaske deg godt på hendene både før og etter du triller frem avfallsbeholderen for tømming. Husk også å knytte poser godt, og ikke la avfall ligge utenfor beholderen.

Brannstasjonen

Brannstasjonen er stengt for besøkende inntil videre.

For henvendelser, ta kontakt med brannsjef Inge Seim på tlf. 52 78 63 06 / 957 87 068 eller e-post: inge.seim@sauda.kommune.no

NAV

NAV Sauda holder publikumsmottaket stengt inntil videre for å redusere smittefaren.

Dere kan nå oss på nav.no

Vi beklager ulempen dette medfører. Vi har opprettet følgende vakttelefoner mellom kl. 08.00 - 15.30.

 • Oppfølging arbeidssøkere/permiterte: 406 29 567
 • Oppfølging sykemeldt/AAP: 412 88 564
 • Økonomisk sosialhjelp: 976 87 554
 • Frivillig forvaltning/økonomisk rådgivning: 917 38 126 

 

Saudahallen/kino

Saudahallen

Saudahallen planlegger åpning mandag 22.06, med forbehold om at smittevernrutiner er godkjent. Det vil sannsynligvis være begrensninger på antall gjester i hallen.

Idrettshallen åpnes etter avtale for organisert trening. Ta kontakt med Saudahallen.

Kino

Kinoen holder åpent. Sjekk ut nettsiden deres for program.

 

Helse og omsorg

 

Helse og omsorg

Barnevern

Barnevernet i Sauda og Suldal har alltid åpent.
Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at barn og ungdom som opplever skadelige hjemmesituasjoner er enda mer sårbare enn vanlig. Det er derfor viktig at barn, ungdom og voksne kontakter barnevernet når de selv opplever eller blir bekymret for om et barn eller en ungdom er i behov for akutt hjelp, også når situasjonen er som nå.

Barnevernet kan nås på dagtid  52 78 60 30 og 469 42 992 etter 15.00

Barn og unge kan også kontakte alarmtelefonen på 116 111. 
 

Demensteam

Demensteamet har startet opp vanlig drift, og fortsetter med kartleggingsbesøk igjen.
Demensteam kan kontaktes på tlf 52 78 61 74  / 941 34 272  tirsdager eller via e-meldinger fra lege.

Helseinstitusjoner og omsorgsboliger

Prosedyre for besøk på Åbøtunet (PDF, 314 kB)

Det er adgangskontroll ved Sauda DMS, Åbøtunet, Høllandstunet,Bøgata og Torsveien. 
Dørene er fortsatt låst ved Sauda DMS og Åbøtunet . Besøkende bes ringe på og konsultere med personale på aktuelle avdeling før de eventuelt får tilgang. 
Adgang imøtekommes for  besøk etter avtale. 

Sauda Distriktsmedisinske senter (Sauda DMS ) har utarbeidet nye lokale føringer for kontrollert redusering /lemping av alminnelig besøksstans ved Fellesavdelingen og Avd. D.
 

Sosial isolering er krevende for de fleste pasienter og pårørende over tid, og noen pasientgrupper utpeker seg spesielt   og vil bli prioritert for besøk;

 • Pasienter med uttalt kognitiv svikt / demenssykdom
 • Alvorlig syke og døende
 • Pasienter innlagt på langtidsopphold  

SDMS ved primærsykpleier og tilsynslege vil fortløpende foreta en individuell vurdering av den enkelte pasient og deres  pårørendes behov for besøk.
Besøk skal forhåndsgodkjennes av en fast besøkskomite bestående av tilsynslege og avdelingsykepleier. Besøkskomite fatter beslutning og forhåndsgodkjenner besøk , med utgangspunkt i indidviduell vurdering, smitterisiko for aktuelle pasient, samt øvrige medpasienter og helsepersonell. 
Besøkskomite legger føringer for gjennomføring av besøk jfr. følgende;

 • Lokalisasjon; Ute / inne, besøksrom eller pasientrom
 • Avstand og tidslengde på besøk;
  Avstand =  2 meter = Besøk kan strekke seg til 1,5 time 
  Avstand = 1 meter, defineres som nærkontakt (økt dråpesmitterisiko, som tiltar  utover 15 minutter) = besøk bør avkortes i tid, men med individuelle tilpasninger for pasientgruppe 1 og 2
 • Antall besøkende; Fortrinnsvis 1 besøkende om gangen, men åpnes opp for flere besøkende samtidig jfr.  individuelle avtaler ved alvorligsykdom og i livets sluttfase.
 • Hyppighet; antall besøk evt. pr. uke / pr. helg / pr. dag 

Besøkende vil  følges opp av en besøksvert ( helsepersonell på vakt), som informerer/ veileder i  vikige smitteforebyggende tiltak , og ser til at smittevernsregler ved SDMS overholdes under besøket.
Alt besøk vil bli loggført med navn , dato og kl.slett  ved  behov for smittesporing.
SDMS har fortsatt  fokus på at sårbare pasienter ikke utsettes for unødig smitterisko, samtidig som vi ønsker å skåne / begrense det inngripende tiltak som sosial isolering medfører.

Kantine på Åbøtunet

Kantinen er stengt for besøkende og ansatte.
De som ønsker å kjøpe middag, får tilbud om porsjonspakket middag til å ta med hjem.
Ved kjøp, ring til kjøkken på tlf 52 78 61 90

Middagen henter du ved utgangen til kantina. Vi tar ikke i mot betaling med kontanter eller kort. Betaling skjer via månedlig fakturering.

Se egen side for meny i kantinen.

Svangerskap, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) gjenoppretter normal aktivitet i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Helsestasjon 0-5 år

Tilbudet i helsestasjonen går tilbake til tilnærmet normal drift.

Inntil videre av smittevernhensyn:

 • Hjemmebesøk av helsesykepleier erstattes med konsultasjon på helsestasjonen
 • Gruppekonsultasjoner erstattes med individuelle konsultasjoner

Info til foreldre:

 • Barn følges av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie.
 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjoner kan komme
   

Skolehelsetjenesten

Tilbudet i skolehelsetjenesten for:

 • 1. - 4. trinn: går tilbake til normal drift

Inntil grunnskolen for de øvrige klassetrinn og videregående åpner vil skolehelsetjenesten være tilgjengelig for henvendelser og følge opp barn og ungdom med behov. I tillegg tilbys følgende:

 • 5. - 7. trinn: gjennomfører veiing og måling og Barnevaksinasjonsprogrammet
 • 8. - 10. trinn (ungdomsskolen): gjennomfører 8. trinns samtale, veiing og måling og barnevaksinasjonsprogrammet
 • Videregående skole har tilgang til helsesykepleier på tlf. 991 00 266
   

Helsestasjon for ungdom (HFU)

 • Tilbudet åpnes for konsultasjoner og helsesykepleier nås på tlf. 991 00 266
Legesenter

Som et ledd i smitteverntiltakene som gjennomføres på legesenteret stenges nå pasientluken inntil videre. Alle øyeblikkelig hjelp-pasienter vil bli tatt hånd om etter avtale.

Sauda legesenter vil bidra til minst mulig smittespredning - vi ber derfor om at pasienter som har luftveisinfeksjonssymptomer (feber, hoste tungpustet) IKKE møter opp fysisk uten avtale. Ring 52 78 60 00 (i legesenterets åpningstid). 

Koronalinjen stenges mandag 22.06.20, og pasienter bes ringe 815 55 015 (åpent hverdager 08.00 - 15.30).

Huskeliste til alle som bruker legesenteret

 • Pasientluken er stengt til over sommeren
 • Pasienter skal ikke møte opp uanmeldt på legesenteret
 • Vi regulerer mengden av pasienter på venterommet, og vil til tider stenge døren. Ringeklokke er på høyre side ved hovedinngangen, merket med Sauda Legesenter
 • Pasienter kan bestille time hos fastlegen og kan velge mellom telefonsamtale, videokonsultasjon eller e-kontakt. Det vil da bli vurdert om det er behov for fysisk konsultasjon.
 • Vi ber pasienter om å avbestille timen dersom de blir forhindret til å møte opp på avtalt tid, det gjelder både legetime og lab. time
 • Det vil kun være en telefonlinje i sommer. Vi anbefaler pasienter om å bruke helsenorge for kontakt, slik at de som har behov for direkte kontakt får anledning til å ringe
 • I perioden 06.07 til og med 31.07 vil laboratoriet kun være åpent på formiddagen mandag til torsdag.
 • Vi ber pasienter om å gå gjennom resepter og sørge for å bestille fornyelse i god tid. Det samme gjelder fornyelse av førerkort
 • Følgende er ikke prioritert i sommer: hørselstest, pusteprøve, øreskyll, små kirurgiske inngrep og attest for førerkort
   
Tannhelse - akutthjelp ved tannhelseproblemer?

Har du behov for akutthjelp ved tannhelseproblemer?
Ring din vanlige tannklinikk. Da vil du få beskjed om hvor akutthjelp gis. 

Er du mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 må du gi beskjed om dette ved første kontakt slik at vi tannhelsetjenesten kan legge til rette for god og forsvarlig behandling både for deg, personalet og befolkningen for øvrig. 
All akutthjelp bestilles på telefon på forhånd. 

Oppdatert informasjon om Tannhelse Rogaland. 

Fysioterapitjenesten og frisklivsarbeid

For å hindre smitte av koronaviruset har helsedirektoratet vedtatt å stenge virksomheter innen fysioterapi, herunder også manuellterapi (utenfor spesialisthelsetjenesten).

Det vil si at fysioterapitjenesten, inkludert frisklivsarbeidet, nå er tatt ut av direkte pasientkontakt.
De kan imidlertid nås på telefon og avhjelpe med råd og veiledning.
 

Rus og psykisk helsetjeneste: Psykisk helse voksne, barne- og familieteamet og Rop-team

Psykisk helse voksne og barne- og familieteamet

Psykisk helse voksne og barne- og familieteamet starter opp igjen med kontor konsultasjoner fra og med mandag 27. april. Dere vil bli kontaktet i forkant av oppsatt time med informasjon angående smittevernstiltak. Ved behov for tjenester kan det tas direkte kontakt pr tlf som før, se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

 

Rop-team opprettholder pr i dag samme drift som før.

Personal tilgjengelig på jobb:
Hverdager: kl 08.00-21.30
Lørdag/søndag: 08.00-19.30

Rop 1: 489 90 023
Rop 2: 908 34 384

Rop- team har  ordninger for utdeling av brukerutstyr for injeksjon gratis for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
Ring eller send sms til Rop-team for avtale om uthenting av brukerutstyr.

Mental helse sin hjelpetelefon:116 123 (åpen hele døgnet)
Foreldresupport: 116 123 - en egen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Lenker til selvhjelpsmateriell finner du blant annet under her:
Norsk Forening for Kognitiv terapi
Rådet for psykisk helse
Unge pårørende

Dagsenter

Fom mandag 23.3.20 vil det være noe redusert tilgang på DS. Det er kun drift i èn etasje (2.etg), og her ivaretas de med flest dager i vedtaket, samt brukere som ikke lenger får tilbud om avlastning ved SDMS. Det er kun 8 plasser og disse er pr i dag fylt opp. Brukere dette påvirker vil få beskjed. 
Bakgrunnen for dette, er at det rigges for en beredskapsenhet i 1. etg på Høllandsheimen. 
 

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie)

En forsøker så langt det lar seg gjøre å opprettholde tjenestenivået. Men en ser seg nødt til å vurdere dette fortløpende. Alle som trenger nødvendig helsehjelp vil selvsagt bli ivaretatt på en god og forsvarlig måte. 

Tjenestenivået kan bli tatt ned på oppdrag som omhandler dusj og tilsyn i første omgang. En vil og forsøke å samle oppdrag, slik at en ikke går mer inn til bruker enn nødvendig. Brukere dette påvirker vil få beskjed. 

Ber om at alle har håndsåpe og rent håndkle tilgjengelig ved vasken, for medarbeidere som kommer til bruker. Medarbeidere iverksetter selvsagt nødvendige hensyn ift hygieneprinsipper.
 

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester er nå i normal drift. En oppfordrer til å søke elektronisk via kommunen sine hjemmesider, og at andre henvendelser gjøres pr. telefon. Kartlegging vil fortrinnsvis foregå pr. telefon, med mindre annet blir avtalt.  
 

Ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering, Balansegruppe og hjelpemiddellageret

Tjenestene har startet gradvis opp igjen, og er nå i tilnærmet normal drift. Fallforebyggende gruppe og Hverdagsrehabilitering gjennomføres med bakgrunn i Helsedirektoratets retningslinjer for smittevern. 
Ergoterapitjenesten og kommunens hjelpemiddelformidling er i normal drift. 

Praktisk bistand (vask)

Det reduseres på tjenestenivået. En individuell vurdering vil bli utført fortløpende. Ber om forståelse for at hyppigheten og tiden til vask blir redusert/tatt bort i en periode. Brukere dette påvirker vil få beskjed.