Reduserte tjenestetilbud som følge av koronasituasjonen

Oversikt over tjenestetilbudene med avvik fra normal drift i perioden med koronatiltak.

Oversikten oppdateres fortløpende

Sauda Frivilligsentral

Sauda Frivilligsentral i samarbeid med Sauda kommune tilbyr handlehjelp og hjelp til andre nødvendige ærend for personar i karantene, samt personar i risikogruppa som ikkje har pårørande til å hjelpa seg. Gjeld kl. 10-15 på kvardagar. Ta kontakt med Mari på tel. 920 81 654.

Renovasjon

Sorteringsanlegget holder ordinære åpningstider
Vi har Vipps og oppfordrer privatkunder til å bruke dette.
Bruk hansker og ikke ta på ting unødvendig!

Vi ber dere alle om å ta vare på renovatørene våre, slik at vi unngår å smitte disse som gjør en så viktig jobb for samfunnet. Det kan du enkelt gjøre ved å vaske deg godt på hendene både før og etter du triller frem avfallsbeholderen for tømming. Husk også å knytte poser godt, og ikke la avfall ligge utenfor beholderen.

Brann og feiing

Brannstasjonen er stengt for besøkende inntil videre.
For henvendelser, ta kontakt med brannsjef Inge Seim på tlf. 52 78 63 06 / 957 87 068 eller e-post: inge.seim@sauda.kommune.no

 


 

NAV

NAV Sauda holder åpent kontor mandag, tirsdag og fredag fra kl. 12.00 - 14.00. Ellers er det åpent etter avtale.

Dere kan også nå oss på nav.no

Vi har i tillegg opprettet følgende vakttelefoner mellom kl. 08.00 - 15.30.

 • Oppfølging arbeidssøkere/permiterte: 412 81 329
 • Oppfølging sykemeldt/AAP: 412 88 564
 • Økonomisk sosialhjelp: 976 87 554
 • Frivillig forvaltning/økonomisk rådgivning: 917 38 126 

 

 

Helse og omsorg

 

Barnevern

Barnevernet i Sauda og Suldal har alltid åpent.
Karantene, isolasjon og manglende dagtilbud kan føre til at barn og ungdom som opplever skadelige hjemmesituasjoner er enda mer sårbare enn vanlig. Det er derfor viktig at barn, ungdom og voksne kontakter barnevernet når de selv opplever eller blir bekymret for om et barn eller en ungdom er i behov for akutt hjelp, også når situasjonen er som nå.

Barnevernet kan nås på dagtid  52 78 60 30 og 469 42 992 etter 15.00

Barn og unge kan også kontakte alarmtelefonen på 116 111. 
 

Demensteam

Demensteamet har startet opp vanlig drift, og fortsetter med kartleggingsbesøk igjen.
Demensteam kan kontaktes på tlf 52 78 61 74  / 941 34 272  tirsdager eller via e-meldinger fra lege.

Helseinstitusjoner og omsorgsboliger

Lokale føringer for besøk ved Sauda Distriktsmedisinske senter (Sauda DMS) - Fellesavdelingen og avd. D (PDF, 147 kB)

Lemping på besøksrestriksjonene på Åbøtunet

Fra 1. juli 2021 vil hoveddørene på Åbøtunet ved kantina og E- bygget være åpen mellom kl. 08.00 og stenges kl. 20.00.
Besøkende kan benytte denne inngangen. For besøk utenom disse tider kontakter en aktuelt bofelleskap på telefon.

Det vil ikke være nødvendig med forhåndsvarsling og utfylling av pre-scanning skjema før de går inn til beboerne.

Fortsatt ber en besøkende om å være nøye med håndhygiene før og etter besøk .
Det er ønskelig at en er på besøk i beboers leilighet /rom.
For besøkende som selv ikke er vaksinert må en holde nødvendig avstand og følge nasjonale smitteråd 
 

 

Svangerskap, helsestasjon og skolehelsetjeneste

Tilbudet i helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom (HFU) gjenoppretter normal aktivitet i tråd med anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.


Helsestasjon 0-5 år

Info til foreldre:

 • Barn følges av en forelder såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge barnet.
 • Søsken bør ikke tas med på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken, og de må være symptomfrie.
 • Ingen med symptomer på luftveisinfeksjoner kan komme
   

 

Legesenter

Sauda Legesenter åpner Korona telefonen (468 03 393)  igjen for Koronarelaterte spørsmål og bestilling av Koronatest, fra og med i morgen, 07.10. Koronatelefonen vil ha samme åpningstid som legesenterets åpningstider.

Arbeidsmåten sikrer kontinuitet av drift på legesenteret ved å dele helsepersonellet i 2 grupper. Gruppene får ikke treffe/jobbe med hverandre, og dermed unngås faren for karantenekravet for hele legesenteret. 

Endringene innebærer:

 • At legene blir delt i 2 grupper. En gruppe har hjemmekontor mens den andre gruppen er på legesenteret. Gruppene bytter etter en uke.
 • Resten av helsepersonellet er også delt i 2 grupper, og skal jobbe adskilt fra hverandre.
 • I tillegg er pasientluken flyttet midlertidig på tidligere Åbø Legesenter, i samme bygg. Det er skrevet skilt på døren for de som ikke vet hvor det er. 

Åpningstider og alle andre tjenester er som før.

Vi beklager endringer, og håper at dette ikke vil vare lenger enn nødvendig.

Fysioterapitjenesten

Fysioterapitjenesten driver som normalt med ordinære smittevernregler

Rus og psykisk helsetjeneste: Psykisk helse voksne, barne- og familieteamet og Rop-team

Psykisk helse voksne og barne- og familieteamet

Psykisk helse voksne og barne- og familieteamet starter opp igjen med kontor konsultasjoner fra og med mandag 27. april. Dere vil bli kontaktet i forkant av oppsatt time med informasjon angående smittevernstiltak. Ved behov for tjenester kan det tas direkte kontakt pr tlf som før, se kommunens hjemmesider for mer informasjon.

 

Rop-team opprettholder pr i dag samme drift som før.

Personal tilgjengelig på jobb:
Hverdager: kl 08.00-21.30
Lørdag/søndag: 08.00-19.30

Rop 1: 489 90 023
Rop 2: 908 34 384

Rop- team har  ordninger for utdeling av brukerutstyr for injeksjon gratis for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.
Ring eller send sms til Rop-team for avtale om uthenting av brukerutstyr.

Mental helse sin hjelpetelefon:116 123 (åpen hele døgnet)
Foreldresupport: 116 123 - en egen telefon og chat for småbarnsforeldre som trenger hjelp og veiledning når hverdagen blir krevende. Telefonen er et samarbeid mellom Stine Sofies Stiftelse og Mental Helse.

Lenker til selvhjelpsmateriell finner du blant annet under her:
Norsk Forening for Kognitiv terapi
Rådet for psykisk helse
Unge pårørende

Dagsenter

Dagsenteret er nå åpent som normalt, men kan bli stengt eller få begrenset kapasitet på kort varsel ved et større covid-utbrudd i kommunen, da 1. etg vil bli brukt som beredskapsavdeling. 
 

Hjemmetjenester (hjemmesykepleie)

En forsøker så langt det lar seg gjøre å opprettholde tjenestenivået. Men en ser seg nødt til å vurdere dette fortløpende. Alle som trenger nødvendig helsehjelp vil selvsagt bli ivaretatt på en god og forsvarlig måte. 

Tjenestenivået kan bli tatt ned på oppdrag som omhandler dusj og tilsyn i første omgang. En vil og forsøke å samle oppdrag, slik at en ikke går mer inn til bruker enn nødvendig. Brukere dette påvirker vil få beskjed. 

Ber om at alle har håndsåpe og rent håndkle tilgjengelig ved vasken, for medarbeidere som kommer til bruker. Medarbeidere iverksetter selvsagt nødvendige hensyn i henhold til hygieneprinsipper.
 

Tildelingskontoret

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester er nå i normal drift. En oppfordrer til å søke elektronisk via kommunen sine hjemmesider, og at andre henvendelser gjøres pr. telefon. Kartlegging vil fortrinnsvis foregå pr. telefon, med mindre annet blir avtalt.  
 

Ergoterapitjenesten, Hverdagsrehabilitering, Balansegruppe og hjelpemiddellageret

Tjenestene har startet gradvis opp igjen, og er nå i tilnærmet normal drift. Fallforebyggende gruppe og Hverdagsrehabilitering gjennomføres med bakgrunn i Helsedirektoratets retningslinjer for smittevern. 
Ergoterapitjenesten og kommunens hjelpemiddelformidling er i normal drift. 

Praktisk bistand (vask)

Det reduseres på tjenestenivået. En individuell vurdering vil bli utført fortløpende. Ber om forståelse for at hyppigheten og tiden til vask blir redusert/tatt bort i en periode. Brukere dette påvirker vil få beskjed.