Registrering/innskriving til 1. klasse hausten 2020

Me ber alle foreldre/føresette til barn fødde i 2014 om å melde barnet sitt opp til skulestart.

De er velkomne til å ta barnet med til skulen og skrive det inn på den skulen barnet ditt skal gå på. Dette kan de gjere torsdag 21. november mellom klokka 09.00 og 16.00.

Dersom de ikkje har høve til å kome denne dagen, kan de ringje skulen i den krinsen barnet skal starte sin skulegang.

Opplysningar om utsett/framskoten skulestart og val av målformer ligg på heimesida, men de vil få desse papira utlevert av skulen. 

Austarheim skule: 52 78 62 36 / 452 55 458
Fløgstad skule: 52 78 56 25 / 414 27 528
Risvoll skule: 52 78 63 21 / 912 43 268