Sak 093/22 - Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 - innstilling og vedtak

Kommunestyret vedtok i sak 093/22 budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Det var en felles innstilling fra partiene SP, AP, KrF og SV som ble vedtatt. 

Budsjett og økonomiplan 2023-2026 - felles innstilling (PDF, 326 kB)

Vedtak i sak om budsjett og økonomiplan - sak 093/22  (PDF, 154 kB)

Investeringsplan 2023-2026 politisk (PDF, 411 kB)