Sauda Brannvesen er en del av "Nasjonal Akutthjelper"

Samtlige i brannvesenet har denne uken vært på Akutthjelper-kurs. 2 flinke damer fra Norsk Luftambulanse var på besøk, og vi fikk en lærerik dag sammen med de. Resultatet er at Sauda kommune nå har 24 nye Nasjonale Akutthjelpere.

Klikk for stort bildeSauda Brannvesen Bodil Reime Sørlie Kort om Nasjonal Akutthjelper

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere.

Daglig rykker brannvesenet ut på medisinske oppdrag, og i snitt er brannvesenet på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Derfor er det viktig at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter.

Dette kurset har fokus på å heve førstehjelpskunnskapene, situasjonsforståelsen og mestringsevne til kursdeltakerne.
Prosjektet startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner, men har utviklet seg til å omfatte over 4.700 akutthjelpere fordelt på 180 kommuner.

Klikk for stort bildeSauda Brannvesen Bodil Reime Sørlie  Kurset består av en e-læringsdel som alle gjennomfører på nettet og en praktisk dag med scenariotrening. Fokuset er på tiltak som; fri luftvei, stans av store pågående blødninger, forebygge hypotermi (nedkjøling), tidlig defibrillering, samt hjerte- og lungeredning med god kvalitet. Man har fokusert på disse akuttmedisinske tilstandene fordi de forekommer hyppig, og fordi man kan øke overlevelsen ved å sørge for at pasienten får raskere tilgang til kvalifisert hjelp. Mannskapene er utstyrt med hjertestarter, og annet førstehjelpsutstyr som de får med Stiftelsen Norsk Luftambulanse ved nyetablering av ordningen.

Kommuner med Akutthjelper ordning skal være en synlig ressurs i AMK-sentralens digitale kart, utalarmeringen av Akutthjelpere fra brann- og redning gjøres via 110- sentralen.

Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Akutthjelperordningen skal også bidra til å styrke den samlede helseberedskapen ved større hendelser.

Norsk Luftambulanse har utarbeidet en oversikt over alle kommuner som har Akutthjelper ordningen.