Sauda DMS 1. etasje holder sommerstengt

SDMS Fellesavdelingen vil i sommer samdrifte 1. og 2. etg. på et plan, med iverksettelse fom. i dag onsdag 1. juni – tom. mandag 14. august. 

Vi stenger av SDMS Fellesavdelingen 1. etg. i aktuell periode, og utvider driftsgrunnlaget i 2. etg. med totalt 12 institusjonsplasser og 1 øyeblikkelig hjelp seng.
Pasienter med vedtak om langtidsopphold beholder sine tildelte rom/boliger, mens øvrige korttidspasienter må belage seg på å dele rom med annen medpasient i aktuelle tidsrom.

Direktenummer til SDMS Fellesavdelingen i aktuelle periode er 52 78 60 97 (2. etg.)
Telefon nummer 52 78 60 90 (1. etg.) er sløyfet over til mobilenheter, men her må man påregne noe tid før aktuelle nummer blir betjent.

SDMS ønsker alle en god sommer, og tar høyde for å yte gode helsetjenester også under ferieavvikling.