Sauda kan ta i mot hyttefolk igjen

Sauda kommune følger nasjonale råd om fritidsreiser innenlands, som gjelder fra 21 april og inntil videre.

Klikk for stort bildeVanar som forebyggjer smitte FHI

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor man stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør dermed ingen fare for smittespredning.


Ved fritidsreiser er det viktig å holde seg til de generelle rådene:
•    Er du syk skal du ikke gjennomføre fritidsreiser, heller ikke til hytta. Da skal du være hjemme.
•    Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om 2 meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
•    Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker, ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.
•    Unngå kollektivtransport når det er mulig.
•    Du skal heller ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste er unntaket når du er uten symptomer og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med en covid-19 syk hustandsmedlem.
•    Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise.
•    Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Sauda kommune har ikke lokale restriksjoner til fritidsreiser. Helsetjenesten i Sauda er dimensjonert for også å ivareta hyttefolk. Ta kontakt med legevakt dersom du trenger legehjelp.

Vi vil også oppfordre alle i kommunen til å benytte appen "Smittestopp" slik at vi enkelt kan drive smittesporing.