Saudahallen - gladmelding

Nyheten om at Saudahallen måtte halde sommarstengt har skapt eit stort engasjement. 

Me er glad for alle som syns anlegget vårt er eit flott og viktig tilbod for både fastbuande og tilreisande nå i ferien. Dei tilsette ved Saudahallen opplever det som vondt å måtte stenga og har nå strekt seg lenger enn forventa for å finna ei løsying slik at me klarer å halde forsvarleg drift av badeanlegget fram til skulestart.

Saudahallen vil fortsatt halde ope kvar dag frå 11-17 fram til og med 15. august. Velkomen til vårt flotte badeanlegg!