Saudaordførar Asbjørn Birkeland ny Rådsordførar i Ryfylkerådet

Klikk for stort bildeRyfylkerådet med ordførarar og rådmennn i Ryfylke. Ryfylke IKS  Asbjørn Birkeland blei valgt til Rådsordførar i Ryfylkerådet i går torsdag 06.02.2020.

Ryfylkerådet er regionrådet i Ryfylke beståande av ordførarane og rådmennene i eigarkommunane til Ryfylke IKS, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Sandnes kommune.

Ordførar i Strand, Irene Heng Lauvsnes fortset som rådsvaraordførar.

Om Ryfylke IKS

Selskapet driv verksemda dels i eigen regi, dels som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder.

Ryfylkerådet – ordførarane og rådmennene i eigarkommunane – er selskapets operative eigarar. Styret sørgjer for forsvarleg drift av selskapet og fører tilsyn med dagleg leiar. Kontoret ligg i dag på Hjelmeland, og har 2 tilsette pluss prosjektmedarbeiderar