Søknad om spillemidler

Søknad om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må sendes Sauda kommune elektronisk innen 1. september 2019.

Dersom det søkes om kommunalt tilskudd i forbindelse med spillemiddelsøknader, må denne sendes som eget vedlegg.

For spørsmål vedrørende spillemiddelsøknader, ta kontakt med Kulturkontoret v/Ågot Grindheim, tlf. 52 78 62 41

Fant du det du lette etter?