Søknad om spillemidler

Frist for søknad om spillemidler er 1. september 2020.

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må sendes Sauda kommune elektronisk innen 1. september 2020.
Dersom det søkes om kommunalt tilskudd i forbindelse med spillemiddelsøknaden, må denne sendes som eget vedlegg.

For spørsmål vedrørende søknader, kontakt kulturkontoret v/Ågot Grindheim, tlf. 52 78 62 41 eller på e-post.