Søknad om spillemidler

Søknader om spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, samt kulturbygg, må leveres elektronisk innen 1. september 2021.

Søknaden leveres elektronisk i Anleggsregisteret.

Dersom det søkes om kommunalt tilskudd ifbm med søknadene, må denne sendes på e-post til kommunen, merket kultur.

For spørsmål vedr. spillemidler, kontakt Ågot F. Grindheim e-post eller på tlf. 52 78 62 41