Søknad om treningstider i Saudahallen

Lag og foreninger som ønsker treningstid i Saudahallen til høsten må sende inn søknadsskjema innen 15.06.20.

Søknadsskjema ligger i vårt søknadssenter