Spørreundersøkelse om folkehelsen - vi oppfordrer til å bidra! Undersøkelsen er åpen fra i dag, 14. september

Klikk for stort bildeRogaland fylkeskommune og FHI vil i september gjennomføre en spørreundersøkelse blant voksne innbyggere for å kartlegge helse, trivsel, velferd og levekår i fylket. 

Undersøkelsen er tilgjengelig fra 14. september - i 3 uker. I dette tidsrommet vil FHI sende ut invitasjoner til et antall tilfeldig utvalgte innbyggere i hver kommune via SMS og e-post. Undersøkelsen vil også være tilgjengelig for alle rogalendinger som har tilgang på pc/nettbrett/telefon via en lenke som blir gjort tilgjengelig på fylkeskommunens nettsider.  

Informasjonen vi henter inn vil kunne gi et stort løft til folkehelsearbeidet i fylket og kommunene. Ved å samle inn omfattende informasjon om innbyggernes eget syn på situasjonen de lever i, får vi et langt bedre kunnskapsgrunnlag for å utvikle gode og målrettede tiltak som kan gjøre samfunnet enda bedre.  
 
Undersøkelsen er gratis for kommunene, og den er lagt opp til å være så omfattende at de fleste kommunene i fylket kan regne med å få data for egen kommune.  

Finn mer informasjon via lenkene under. 

Folkehelseundersøkelsen 2020

Fylkeshelseundersøkelser
 

Bakgrunn: 

Lov om folkehelsearbeid påbyr kommuner og fylkeskommuner å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. En del av denne oversikten kan skaffes til veie gjennom registerdata (aldersfordeling, diagnoser, arbeidsledighet osv.), men den forteller oss ikke hvordan innbyggerne egentlig har det. Denne undersøkelsen gir oss mye nyttig tilleggsinformasjon om dette. Denne informasjonen er viktig, både for å vite mer om hvor innbyggerne selv opplever at problemene er (og ikke er), og hvordan vi bør bruke våre økonomiske og pedagogiske virkemidler i folkehelsearbeidet. 
Undersøkelsen gjennomføres helelektronisk. Kontakten med de som inviteres til å delta foregår per e-post og SMS.

Vi legger ut en påminning om dette når undersøkelsen er åpnet.