Spørreundersøkelse om parkering i Sauda

TØI (Transportøkonomisk institutt) gjennomfører et forskningsprosjekt for å få mer kunnskap om parkering i Sauda på vegne av Sauda kommune. 

Logo Sydande Sauda - Klikk for stort bildeSydande SaudaSom en del av dette forskningsprosjektet gjennomfører vi spørreundersøkelser til ansatte i ulike bedrifter hvor vi kartlegger hvordan ansatte reiser til og fra jobb og hva som påvirker valg av transportmiddel. Spørreskjemaet er relativt kort, og vi vil selvsagt sikre at informasjonen vi henter inn vil ikke kunne kobles direkte mot enkeltpersoner. TØI har fått tillatelse fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) til å samle inn data i prosjektet. Vi er nå i gang med å gjennomføre undersøkelsen, og vi håper at du kan delta. 

Undersøkelsen finner du her

Om du opplever problemer ved å åpne lenken, prøv gjerne ved å kopiere den og lime den inn i nettleser. Vi beklager at skjemaet fungerer litt dårlig på noen telefoner.

TØI ønsker at alle deltar, enten du reiser med bil, kollektivtransport, sykler, går eller bruker andre transportmidler.

Det er frivillig å delta, men for at resultatene skal bli pålitelige, er det viktig at du deltar. Utfyllingen vil ta 10 minutter. Hvis du må avbryte besvarelsen, kan du ikke gå tilbake til skjemaet og fortsette der du slapp. Vi vil oppbevare og behandle svarene konfidensielt i tråd med personvernlovgivningen og innsamlede opplysninger vil bli anonymisert ved prosjektets slutt. Dessuten vil alle analyser bli utført ved bruk av anonymiserte data.

Vi håper du tar deg tid til å svare på undersøkelsen innen 25. oktober
På forhånd takk!