Stor skogbrannfare

Lite nedbør siste tiden og tørr vegetasjon gjør at Sauda går fra middels skogbrannfare på fredag 30. april til stor skogbrannfare.
 

Sauda Brannvesen går dermed ut for å advare mot bruk av åpen ild og annet som kan føre til brann. 

Vi minner også om at det i perioden fra april til september er generelt bålforbud.